Založ si blog

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

 

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát objavilo v Revidovanej Štandardnej Verzii Biblie v roku 1946.

 

 

BIBLIA, KRESŤANSTVO & HOMOSEXUALITA

ŠTÚDIA OD JUSTINA R. CANNONA,

ZAKLADATEĽA INCLUSIVEORTHODOXY.ORG

 

 

Revidované a rozšírené

„OSVETĽUJÚCA… ANALÝZA, KTORÁ DÔVODÍ, ŽE BIBLIA NEODSUDZUJE VERNÉ GAY VZŤAHY.“

– LOS ANGELES TIMES
(MCGOUGH, 7/18/05)

TÁTO ŠTÚDIA MÔŽE BYŤ CITOVANÁ V AKEJKOĽVEK FORME PRE NEKOMERČNÉ ÚČELY (V PÍSOMNEJ, VIZUÁLNEJ, ELEKTRONICKEJ ALEBO AUDIO) BEZ VÝSLOVNÉHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA AUTORA. OZNÁMENIE AUTORSKÝCH PRÁV SA MUSÍ OBJAVIŤ AKO NASLEDOVNÉ NA BUĎTO TITULNEJ STRANE ALEBO STRANE S AUTORSKÝMI PRÁVAMI PRÁCE, V KTOREJ JE TÁTO ŠTÚDIA CITOVANÁ: „BIBLIA, KRESŤANSTVO & HOMOSEXUALITA OD JUSTINA R. CANNONA. COPYRIGHT ©2009 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. JUSTIN R. CANNON. POUŽÍVANÉ S POVOLENÍM.“

COPYRIGHT © 2009 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ JUSTIN R. CANNON
ISBN: 1438249616

 

ÚVOD

Čo naozaj hovorí Biblia o homosexualite? Mala by cirkev povoliť žehnanie homosexuálnych manželstiev/zväzkov? Mal by byť homosexuál v oddanom, vernom vzťahu, vysvätený za kňaza alebo dokonca za posväteného biskupa? Čo má s čímkoľvek z tohto spoločné tradičné chápanie manželstva? Čo by som mal povedať svojim kamarátom alebo príbuzným, ktorí sú homosexuáli? Všetci sme niekedy premýšľali nad aspoň jednou z týchto otázok.

Táto štúdia je produktom rokov výskumu, dialógu, a modlitbovej reflexie. Začalo to, keď som sa rozhodol, že potrebujem vedieť raz a navždy, čo Biblia hovorí o homosexualite. Existuje toľko rôznych názorov v tieto dni ohľadom toho, čo Biblia hovorí a nehovorí o homosexualite. Niektorí hovoria, „Biblia jasne odsudzuje homosexualitu.“ Iní tvrdia, „Ježiš zrušil zákon a nepovedal nič o homosexualite – ak by to bolo také zlé, nepovedal by snáď niečo?“

Existuje mnoho dobrých kníh na túto tému, ale nie každý má čas alebo motiváciu, čítať viac ako sto stranovú knihu na túto tému. Ďalej, existuje mnoho skrátených brožúr na túto tému, ktoré nie sú voči písmam veľmi spravodlivé. Moja nádej pri písaní tohto bola, byť komplexný ale aj stručný. Prostredníctvom tejto štúdie vám ponúkam podrobnú analýzu biblických veršov, ktoré boli v súčasnej dobe často citované s odkazom na homosexualitu. Tiež preskúmam homosexualitu v kontexte kresťanskej tradície.

Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste biblický učenec; či už viete alebo neviete čítať po grécky; alebo či viete všetko alebo nič o kresťanskej tradícii, budete schopní porozumieť tejto štúdii Biblie, Kresťanstva, & Homosexuality.

 

 

TERMINOLÓGIA

HOMOSEXUÁL

Slovenské (v originály anglické – poznámka prekladateľa) slovo homosexuál je zložené slovo, vytvorené z gréckeho slova homo, znamenajúceho „rovnaký“ a latinského termínu sexualis, znamenajúceho „sex“. Termín homosexuál je moderného pôvodu a nebolo to skôr ako pred približne sto päťdesiatimi rokmi, kedy bol prvýkrát použitý. V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Nový Zákon Revidovanej Štandardnej Verzie z roku 1946 (RSV), bol prvý preklad, ktorý použil slovo homosexuál.

SODOMČAN

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo pre „sodomiu“ alebo „sodomistu“ (česky sodomita – poznámka prekladateľa), tak ako tieto termíny boli používané v súčasnej dobe. Sodomčan by bol jednoducho obyvateľ Sodomy, rovnako ako Moábčan by bol obyvateľ Moábu. Akýkoľvek preklad novozákonných pasáží, ktoré používajú slovo sodomia alebo sodomčania (česky sodomité – poznámka prekladateľa), inak ako jednoducho na odkázanie na obyvateľov mesta, sú jasné interpretácie a nie verné preklady.

 

 

POZRETIE SA NA BIBLIU

Existuje šesť biblických záznamov, ktoré boli niektorými ľuďmi používané v nedávnej dobe pri odkazovaní na homosexualitu. Zahŕňajú:

Genezis 1-2 (Záznam o Stvorení)
Genezis 19:1-9 (Záznam o Sodome)
Levitikus 18:22, 20:13 (Zákon Svätosti)
Rimanom 1:24-27 (Pavlov list)
1. Korinťanom 6:9 (Pavlov list)
1. Timotejovi 1:10 (Pavlov list)

 

 

PASÁŽ I: SODOMSKÝ ZÁZNAM (GENEZIS 19:1-9)

Príbeh Sodomy je vhodný text, s ktorým začať, keďže získal ústrednú úlohu v štúdiu homosexuality. Najprv musíme pochopiť kontext tohto záznamu. Boh, podľa tohto záznamu, poslal dvoch anjelov, aby varovali Abrahámovho synovca Lóta, ohľadom blížiaceho sa zničenia Sodomy. Ak sa tu na chvíľu zastavíme, zbadáme, že Boh zamýšľal zničiť Sodomu ešte pred vyslaním anjelov. Nech bol dôvod pre zničenie mesta akýkoľvek, mal do činenia s hriechom Sodomy pred touto udalosťou.

Takže, anjeli prišli do mesta Sodoma a Lót ich privítal do svojho domu a pripravil im jedlo. Potom zoskupenie mešťanov, vrátane mužov, obklopilo Lótov dom a opýtali sa, kde sú anjeli, ktorí prišli do jeho domu. V podstate kričali, „Kde sú tí muži, ktorí prišli do tvojho domu? Chceme mať s nimi sex!“ Lót odmietol ale namiesto nich im ponúkol svoje dcéry, udávajúc dôvod: „Pozrite, mám dve dcéry, ktoré nikdy nespali s mužom. Dovoľte mi, aby som vám ich priviedol von, a môžete s nimi robiť, čo chcete. Nerobte nič týmto mužom, pretože sa dostali pod ochranu mojej strechy“ (19:8). Dav mužov trval na tom, čo chceli a pokúsili sa prelomiť dvere. Anjeli tak vtiahli Lóta do domu a oslepili dav.

Po prvé, pri interpretácii tejto udalosti musíme brať do úvahy celú situáciu. Čokoľvek sa tu deje, je to forma znásilnenia. Dav mužov si želal sexuálne napadnúť alebo „zgangbangovať“ anjelov. Situácia je tiež popretkávaná otrasným násilím. Mnohí tvrdia, že Lótova ponuka jeho dcér namiesto mužských anjelov naznačuje, že homosexuálny sex by bol horší než heterosexuálny sex, ale samotný Lot dáva svoj dôvod pre svoje konanie: „Nerobte nič týmto mužom, pretože sa dostali pod ochranu mojej strechy.“ V dnešnej dobe to nedáva vôbec zmysel, ale počas Lótových dní bolo pohostinstvo takmer posvätnou zmluvou a to je to rozlíšenie, ktoré Lót vyjadruje: návštevníci sú jeho hostia.

Okrem jasného kontextu tohto príbehu, konkrétne teda, že sa týka znásilnenia, existuje niekoľko ďalších prvkov, ktoré osvetľujú skutočnosť, že tento príbeh nemá vôbec nič spoločné s homosexualitou.

Po prvé, často sa tvrdí, že Genezis 19:4 popisuje výlučne mužov mesta, ktorí sexuálne prenasledujú anjelov. Príkladom tohto by bola Nová Medzinárodná Verzia (NIV) Biblie, ktorá znie, „Predtým než šli spať, všetci muži z každej časti mesta Sodoma – ako mladí tak aj starí – obkľúčili dom.“ Ak sa pozriete na pôvodný hebrejský text, a dokonca aj na ranné grécke preklady, slovo preložené do angličtiny ako „muži“ môže zahŕňať aj ženy, podobne ako historické, zastarané používanie termínu „človek“ alebo „ľudstvo“ alebo španielsky plurál tretej osoby ellos a francúzsky ils. Táto verzia je trochu podaná vo Verzii Kráľa Jakuba (KJV), ktorá prekladá tento verš, „Ale predtým, než si ľahli, muži mesta, dokonca aj muži zo Sodomy, obklopili dom, ako starí tak aj mladí, všetci ľudia z každej štvrte“ (kurzíva moja). Inými slovami, neboli to len muži mesta, ale všetci obyvatelia, muži a ženy, mladí a rovnako aj starí.

Dokonca aj vo svetle tohto, ak by niekto tvrdil, že rozdiel znásilnenia sa zakladá na pohlaví, mohol by len tvrdiť, že homosexuálne znásilnenie anjelov je horšie ako heterosexuálne znásilnenie. Použitie tohto príbehu na odsúdenie milujúcich, oddaných, monogamných homosexuálnych vzťahov je neopodstatnené a skutočne ťahajúce tento príbeh mimo jeho historický rámec, ale to je presne, čo sa stalo. Ako Jeffrey S. Silker, s odkazom na takéto skreslenie tohto textu, napísal vo svojom článku v Theology Today, „Dávidov hriech smilstva s Batšebou nerobí všetky heterosexuálne prejavy hriešnymi!“1

Ak sme zostali zvedaví, čo bol teda hriech Sodomy v skutočnosti – tak strašný, že sa Boh rozhodol zničiť mesto – stačí sa nám pozrieť na Ezechiela 16:49-50. NIV Biblia, jeden z evanjelickejších prekladov Biblie, podáva tieto verše: „Teraz, toto bol hriech tvojej sestry Sodomy: Ona a jej dcéry boli arogantné, presýtené a bezstarostné; nepomáhali chudobným a núdznym. Boli povýšení a robili odporné veci predo mnou. Preto som ich odstránil, ako si videl.“ Ostatné preklady sú rovnako odhaľujúce, a rovnako explicitne predostierajú hriech Sodomy ako nepohostinnosť, nenásytnosť a aroganciu. To sú hriechy Sodomy.

Ak to nie je dostatočne presvedčivé, pozrime sa na slová nikoho iného ako samotného Ježiša v Radostnej správe podľa Lukáša. Keď poslal svojich učeníkov, porovnal osud nehostinných miest, ktoré ich neprijmú, k osudu Sodomy, hovoriac, že mestá, ktoré neprivítajú jeho učeníkov budú v ťažšej situácii v porovnaní so Sodomou. Vysvetľuje: „Kedykoľvek vojdete do mesta a jeho ľudia vás prijmú, jedzte, čo vám predložia; uzdravujte chorých, ktorí tam sú a hovorte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ Ale kedykoľvek vstúpite do mesta a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: Striasame si dokonca prach vášho mesta, ktorí sa nám prilepil na nohy, na protest proti vám. Vedzte však: Božie kráľovstvo sa priblížilo. Hovorím vám, že v ten deň bude ľahšie Sodome ako tomuto mestu.“ (Lukáš 10:8-12)

Hriech Sodomy bol hriech nenásytnosti, nepohostinnosti, znásilnenia a arogancie. V žiadnom prípade nemôže byť tento záznam čítaní s odkazovaním na homosexualitu, ešte menej na milujúce, oddané, homosexuálne vzťahy.

ZAUJÍMAVÝ FAKT:

Vo Wycliffeovom preklade Biblie do Strednej Angličtiny z roku 1508, bolo grécke slovo arsenokoites (ἀρσενοκοίτης) z veršu 1. Korinťanom 6:9 preložené ako „hriech Sodomy“. Wycliffeov vlastný výklad bol, že arsenokoites mali niečo dočinenia s príbehom Sodomy, hoci nič tomu v novozákonnom texte nenasvedčuje. Autor mohol veľmi dobre napísať „hriech Sodomy“, keby chcel.

Ak preklad vašej Biblie obsahuje preklad „sodomisti“ je to výklad a nie verný preklad. Budeme sa podrobnejšie zaoberať slovom arsenokoites nižšie v našej štúdii textov 1. Korinťanom a 1. Timotejovi; avšak je pozoruhodné vidieť, ako sa príbehu o Sodome, plnom znásilnenia a násilia, dostalo takej ústrednej úlohy, ktorá obklopuje tému homosexuality a presnejšie vo vývoji slova „sodomčan“ po to, čo znamená dnes.

 

 

DÔLEŽITÝ TERMÍN: ARSENOKOITES (ἀρσενοκοίτης)

Toto grécke podstatné meno je tvorené zo spojenia gréckej adjektívnej predpony pre muža (arseno-) a gréckeho slova pre postele (koites). Doslovne by to potom znamenalo „mužské postele“. Nachádza sa v 1. Timotejovi 1:10 a 1. Korinťanom 6:9. Toto je prvý výskyt tohto slova v zachovanej gréckej literatúre a mimo týchto dvoch veršov, sa toto slovo už vôbec v Biblii neobjavuje.

Ohľadom významu slova arsenokoites v 1. Korinťanom 6:9 a 1. Timotejovi 1:10 sa diskutuje. Z dôvodu nejasnosti tohto slova a nedostatku vonkajších zdrojov, ktoré by objasnili jeho význam, musíme odvodiť jeho význam z textu.

 

 

PASÁŽ II: 1. TIMOTEJOVI 1:8-10

„Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa zákonne a uvedomuje si, že zákon nie je určený spravodlivým, ale pre nezákonných a pre neposlušných, bezbožných a hriešnikov, pre nesvätých a svetských, pre vrahov otcov a vrahov matiek, pre vrahov vôbec, pre nemorálne osoby, sodomistov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu…“

Slovo preložené ako sodomisti v zozname vyššie, nie je nič iné ako grécke slovo arsenokoites. Práve teraz by sme sa mali opýtať: „Čo presne toto slovo znamená?“ Nie je neobvyklé si pri písaní zoznamu, zoskupiť spoločné veci dokopy. Možno to tak aj sami robíte, napríklad keď sa chystáte na nákup. Ak sa pozriete pozorne na 1. Timotejovi 1:9-10, môžete vidieť, že sú tam štrukturálne páry, ktoré sú uvedené nižšie v slovenčine ako aj v gréčtine – pôvodnom jazyku Nového zákona:

1. TIMOTEJOVI 1:9-10 (RSV) – GRÉČTINA
Gréčtina je poskytnutá len pre referenčné účely.
Pokiaľ neviete po grécky, len venujte pozornosť slovenskej tabuľke.

Ako si všimnete v oboch tabuľkách, existuje zjavný vzťah medzi slovami v každom rade. Tabuľka nižšie ukazuje, ako slová v každom rade sú buďto synonymá alebo určitým spôsobom úzko súvisiace slová:

Vzťahy medzi slovami v radoch A-D a rade F sú evidentné ale čo Rad E? Čo majú spoločné „nemorálne osoby, sodomisti a únoscovia“? Aby sme zodpovedali túto otázku mimo tieň pochybnosti, budeme potrebovať preskúmať gréčtinu. Tri grécke slová nachádzajúce sa v riadku E sú: pornos (πόρνος), arsenokoites (ἀρσενοκοίτης) a andrapodistes (ἀνδραποδιστής).

Niektoré bežne čítané preklady Biblie zahŕňajú Verziu Kráľa Jakuba (KJV), Novú Medzinárodnú Verziu (NIV), Nový Kráľ Jakub (NKJ), Revidovanú Štandardnú Verziu (RSV), a Novú Anglickú Bibliu (NEB). Tieto slová boli, v tomto poradí, preložené nasledujúcim spôsobom:

(Slovenské a české preklady síce neponúkajú takú širokú škálu rôznych prekladov týchto slov ako preklady anglické, ale aj tak nie sú jednotné.

Nájdeme medzi nimi možnosti ako smilníci pre pornos; zvrhlíci, súložníci mužov, samcoložníci, muži súložiaci s mužmi pre arsenokoites a únoscovia, kupci s otrokmi, obchodníci s ľuďmi a tí, ktorí ľudí kradnú pre andrapodistes. Poznámka prekladateľa)

Ako vidíme, neexistuje jasná dohoda ohľadom toho, čo tieto slová znamenajú, hoci sa preklady vyššie zhodujú na všeobecnom približnom význame týchto slov. Pozrite Dodatok 1 na konci tejto štúdie pre kompletnejší zoznam nespočetných spôsobov, ako boli arsenokoites preložení časom. Aby sme určili presné významy týchto slov, použijeme lexikón. Lexikón je odborný slovník, používaný na určenie všeobecného významu biblický slov. Vyhľadávanie cez online grécky lexikón, dostupný na searchgodsword.org nám prináša nasledujúce informácie ohľadom gréckeho termínu pornos, prvého z našich troch slov:

Pornos pochádza zo slovesa pernemi znamenajúce „predať“ a dostávame k nemu tieto tri definície:
1. muž, ktorý prostituuje svoje telo na prenájom kvôli chuti druhého
2. mužský prostitút
3. muž, ktorý sa oddáva nezákonnému sexuálnemu styku, smilník

Andrapodistes, tretie slovo, ponúka nasledujúce definície:
1. obchodník s otrokmi, únosca, zlodej ľudí
a. niekto, kto nespravodlivo privádza slobodných mužov do otroctva
b. niekto, kto kradne otrokov druhých a predáva ich

Arsenokoites, ako už bolo naznačené, je vytvorené z gréckych slov pre muža (arseno-) a postele (koites). V gréčtine, slovo koitai, doslovne znamenajúce postele, je bežne používané ako eufemizmus pre niekoho, kto má sex. Arseno- je adjektívna predpona, takže doslovne by sme ho mohli preložiť ako „muž, ktorý má sex“ alebo „spoluložník“? (v origináli „male bedder“ – poznámka prekladateľa)

Najprv máme mužského prostitúta („male-bedder“) (arsenokoitai), a obchodníka s otrokmi. Nová Americká Biblia ponúka poznámku, ktorá by mohla osvetliť historický kontext tej doby:

„Grécke slovo preložené ako chlapčenskí prostitúti označení ako „catamites“, t. j. chlapci alebo mladí muži, ktorí boli držaní za účelom prostitúcie, praxe nie neobvyklej v grécko-rímskom svete. V gréckej mytológii toto bola funkcia Ganymédesa, „čašníka bohov“, ktorého latinské meno bolo Catamus. Termín preložený ako praktizujúci homosexuáli sa vzťahuje na mužov, ktorí sa oddávali homosexuálnym praktikám s takými chlapcami … „ (Nex American Bible, poznámka pre 1. Korinťanom 6:9, kde je slovo arsenokoitestakisto použité).1

Bolo bežnou praxou u mužov, žijúcich za čias Pavla, mať otrockých „domácich“ chlapcov, ktorých sexuálne zneužívali. Dr. Ralph Blair vysvetľuje „Požadovaní chlapci boli predpubertálny alebo aspoň bez ochlpenia, takže vyzerali ako dievčatá.“2 Dnes je táto prax označovaná ako pedofília. Bez ohľadu na to vieme, že pornos je prostitút, a veľmi pravdepodobne mladý chlapčenský prostitút.

Pamätajúc na toto, poďme sa pozrieť späť na to, čo už máme: mladý mužský prostitút, „mužský súložník“ („male-bedder“ – arsenokoites) a obchodník s otrokmi. Táto kontextová dynamika nás vedie k porozumeniu arsenokoites ako toho, kto spí s prostitútom – muž, ktorý s ním doslova leží na posteli. Je to teda ako keby Pavol hovoril: „mužskí prostitúti, muži, ktorí [s nimi] ležia a obchodníci s otrokmi, [ktorí ich obstarávajú].“3 Nie len syntaktický a historický kontext poukazuje na toto porozumenie, ale aj úplne doslovný význam samotného slova arsenokoites.

Ak je tento preklad arsenokoites správny, mal by tiež dávať logický zmysel na ďalšom mieste, kde je tiež použitý – v 1. Korinťanom 6:9 a tam získame buďto potvrdenie alebo vyvrátenie tohto chápania slova arsenokoites.

 

 

PASÁŽ III: 1. Korinťanom 6:9-10

„Neviete vari, že nespravodliví nezdedia kráľovstvo Božie? Nenechajte sa oklamať: ani nemorálni, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani sexuálni zvrhlíci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani lupiči nezdedia Božie kráľovstvo.“ (RSV)

Termín hore preložený ako „sexuálni zvrhlíci“ sú v skutočnosti dve odlišné slová. Prvé slovo je malakoi a druhý termín je to záhadné slovo arsenokoitai (gr. ἀρσενοκοῖται). Niektoré bežne čítané biblické preklady sú napríklad:

Pozrite sa na Dodatok 1 na konci tejto brožúry pre kompletnejší zoznam nespočetných spôsobov, ktorými boli malakoi a arsenokoites preložené časom.

Termín malakoi, ako prídavné meno, doslova znamená „mäkký“. V Matúšovi 11:8 bol použitý ako prídavné meno v súvislosti s odevom Jána Krstiteľa. V tomto texte sa však používa ako podstatné meno a ohľadom jeho významu sa diskutuje. Dáva naše porozumenie arsenokoitai, ako odhalené v 1. Timotejovi 1:10, ako „muža, ktorý spí s chlapčenským prostitútom“, zmysel vedľa slova malakos, ktoré je preložené aj NIV aj RSV ako mužskí prostitúti? Jeruzalemská Biblia dokonca prekladá termín malakos akocatamites, tí mladí hladkí (v origináli „soft“ – poznámka prekladateľa) predpubertálni „domáci“ chlapci spomenutí skôr.

Syntaktický a historický kontext 1. Timotejovi 1:10 odhaľuje význam slova arsenokoitaiako mužov, ktorí spávajú s chlapčenskými prostitútmi, a fakt, že to tiež sedí v kontexte 1. Korinťanom 6:9, vyzerá, že potvrdzuje, že sme našli význam týchto obskúrnych slov. Dáva perfektný zmysel, že by Pavol pokarhal nielen prostitúta, ale aj „mužského súložníka“ („male-bedder“) alebo muža, ktorý spí s týmto prostitútom.

Ako vidíme, tieto dva verše sa týkajú tejto praxe prostitúcie a pravdepodobne pedofílie, ale čo verš Rimanom 1:27. Jasne hovorí, „muži sa taktiež vzdali prirodzených vzťahov so ženami a boli pohltení vášňou jeden voči druhému; muži páchali s mužmi nehanebné činy a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoju chybu.“ Nie je toto dosť jasné? Ako tomu máme rozumieť?

 

 

PASÁŽ IV: Rimanom 1:24-27

24 „Preto ich Boh vydal pre chtíče ich sŕdc nečistote a na zneucťovanie svojich tiel medzi sebou,

25 pretože zamenili pravdu o Bohu za lož a uctievali a slúžili výtvorom radšej ako Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky! Amen.

26 Z tohto dôvodu ich Boh vydal napospas nehanebným vášňam. Ich ženy vymenili prirodzené vzťahy za neprirodzené,

27 a muži sa taktiež vzdali prirodzených vzťahov so ženami a boli pohltení vášňou jeden voči druhému; muži páchali s mužmi nehanebné činy       a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoju chybu.“ (RSV)

Aby sme pochopili, o čom presne Pavol píše, potrebujeme sa pozrieť na túto udalosť ako celok a nie len izolovať kúsok z nej. Každý verš v tomto príbehu nám dáva zbežný pohľad na túto situáciu.

Verš 24: „Preto ich Boh vydal pre žiadostivosti ich sŕdc nečistote.“ Ak si zhotovujeme predstavu ohľadom tohto záznamu, začína obrazom CHTÍČU(sexuálnymi žiadosťami).

Verš 25: „…pravdu o Bohu zamenili za lož a uctievali a slúžili výtvorom radšej ako Stvoriteľovi.“ Teraz tu máme zapojenú LOŽ a tiež aj MODLÁRSTVO (t. j. uctievanie niečo iného ako Boha).

Verš 26: „Boh (ich) vydal napospas nehanebným vášňam…“ Teraz sú tu prezentované NEHANEBNÉ VÁŠNE. Pozerajúc sa na tieto verše spätne, teraz ich vidíme ako situáciu chtíču, klamstiev, modlárstva a nehanebných vášní.

Verše 26 a 27 pokračujú: „Ich ženy vymenili prirodzené vzťahy za neprirodzené, a muži sa taktiež vzdali prirodzených vzťahov so ženami a boli pohltení vášňou jeden voči druhému… „

Pozretie sa na mužov ako prvých, pomôže objasniť pasáž: „muži sa taktiež vzdali prirodzených vzťahov so ženami…“ Je ľahké prehliadnuť, čo toto hovorí, kvôli interpretácii, ktorá bola zakorenená do našich myslí skrz biedne učenie, ale čítajte to pozorne. Vzdali sa prirodzených vzťahov so ženami, a potom mali sexuálne vzťahy jeden s druhým. Je tu pohyb z A) mali prirodzené vzťahy so ženami k B) vzdali sa týchto vzťahov a mali sexuálne vzťahy s mužmi. Slovo preložené ako „vzdať sa“ je grécke slovo aphentes (ἀφέντες) znamenajúce: vzdať sa, zanechať za sebou, opustiť alebo rozviesť sa. Potrebujeme sa opýtať: Ako sa môžeš vzdať niečoho, čo nemáš? Ako sa môžeš rozviesť s niekým, s kým nie si viazaný?

Muži, o ktorých Pavol písal, vysvetľuje, mali, čo bolo považované pre nich ako prirodzené vzťahy so ženami. V podstate by sme dnes povedali, že to boli heterosexuálni muži – muži, ktorí sú prirodzene sexuálne priťahovaní ženami. Títo muži, vidíme, obrátili svoje chrbty svojim ženám a boli pohltení žiadostivosťou jeden na druhého. Ženy v zázname urobili podobne. Pavol nehovorí o ľuďoch, ktorí mali príťažlivosť k rovnakému pohlaviu od mladého veku, čo je prípad mnohých homosexuálov v dnešnej dobe, ale o mužoch, ktorí sa odvrátili od vzťahov so ženami, ktorí boli naplnení chtíčom a modloslužobnými vášňami a zapojili sa v homosexuálnom sexe.

Prečo by to títo muži robili? Ako vám povie každý biblický učenec: „Kontext je všetko.“ Máme tu situáciu chtíču, falošnosti, modlárstva a nehanebných vášní. Máme tu nejaký počet mužov a nejaký počet žien. Tak ako presné čítanie tohto textu tak aj troška historických vedomostí by túto situáciu identifikovala ako orgie, nie neobvyklé v grécko-rímskom svete. Len sa pozrite na jazyk: všetci sú plní chtíču a „nehanebných vášní“ majúc sex s kýmkoľvek, akokoľvek.

Ale prečo by Pavol hovoril o orgiách? Malý prieskum pohanských náboženských praktík z Pavlovej doby, nám odhaľuje pohanskú prax „posvätných sexuálnych orgií“. Baal bol kanaánske božstvo, ktoré bolo uctievané sexuálnymi orgiami na Vrchu Peor v Moábe – pohanská prax, s ktorou by bol Pavol oboznámený. Zdá sa, že počas týchto „posvätných“ orgií by celé rodiny mali sex bez ohľadu na rodinné putá, rod alebo vek. Dáva úplný zmysel, že by Pavol odsúdil takéto praktiky. S týmto kontextovým porozumením si prečítajme tento príbeh znovu:

„Preto ich Boh vydal pre chtíče ich sŕdc nečistote a na zneucťovanie svojich tiel medzi sebou, pretože zamenili pravdu o Bohu za lož a uctievali a slúžili výtvorom radšej ako Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky! Amen. Z tohto dôvodu ich Boh vydal napospas nehanebným vášňam. Ich ženy vymenili prirodzené vzťahy za neprirodzené, a muži sa taktiež vzdali prirodzených vzťahov so ženami a boli pohltení vášňou jeden voči druhému; muži páchali s mužmi nehanebné činy a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoju chybu.“

Každý, kto izoluje verše 26 a 27 aby odsúdil homosexuálne vzťahy ako neprirodzené, projektuje svoj vlastný predsudok do týchto veršov a číta tento list úplne mimo kontext. Aj keby sme izolovali tieto verše, mohli by byť použité len na odsúdenie heterosexuálov, ktorí idú proti svojej prirodzenosti a zapájajú sa do homosexuálnej aktivity. Ako Peter J. Gomes, kazateľ na Harvardskej Univerzite, ďalej objasňuje vo svojej knihe Dobrá Kniha, „Nie je jasné, že Svätý Pavol rozlišoval, ako my musíme, medzi homosexuálnymi osobami a heterosexuálnymi osobami, ktoré sa správali ako homosexuáli, ale čo je jasné, je to, že čo je „neprirodzené“ je správanie jedného podľa manierov druhého„4 (kurzíva moja). Zaujímavé je, že niekto by mohol namietnuť vo svetle tohto porozumenia, že by bol hriech pre homosexuála, zapojiť sa do heterosexuálneho sexu.

Tak už sme sa pozreli na všetky tri novozákonné písma, ktoré sú často používané pri odkazovaní na homosexualitu, rovnako tiež na príbeh z knihy Genezis o zničení mesta Sodoma. Ostávajú nám ďalšie dve písma, ktoré bývajú spomenuté, keď sa vytiahne táto téma: Príbeh o Stvorení (Genezis 1-2) a Levitikus 18:22 (a jeho paralelný verš 20:13).

 

 

PASÁŽ V: Genezis 1-2 (PRÍBEH O STVORENÍ)

„Boh stvoril Adama a Evu, nie Adama a Štefana!“ (V angličtine sa Eva „Eve“ a Štefan „Steve“ rýmujú, preto sa to pravdepodobne používa – poznámka prekladateľa.) Na toľkých miestach som buď čítal alebo počul vyššie spomenutú odrhovačku, používanú kresťanmi, snažiacimi sa „dokázať“, že homosexualita je nesprávna. Nedá sa s nimi dohadovať ohľadom stvorenia Adama a Evy Bohom v biblickom zázname stvorenia. V tom zmysle, teda, majú pravdu. Ale, potrebujeme sa opýtať, čo presne je odhalené týmto záznamom o Stvorení. V Dobrej Knihe, reverend Peter Gomes píše nasledujúce ohľadom príbehu stvorenia:

„Autori Genezisu sa usilovali zodpovedať otázku  Odkiaľ pochádzame? ‚ Vtedy, ako aj teraz, je jedinou možnou odpoveďou zo zjednotenia muža a ženy… Príbeh stvorenia v Genezise nepredstiera, že je históriou antropológie alebo každého spoločenského vzťahu. Nespomína priateľstvo, napríklad, a napriek tomu nepredpokladáme, že priateľstvo je odsúdené alebo abnormálne. Nezmieňuje sa o stave byť slobodným a napriek tomu vieme, že slobodný stav nie je odsúdený, a že za určitých náboženských okolností je chovaný vo veľmi vysokej úcte.“5

Inými slovami, vzťah Adama a Evy je jediný, ktorý by dával zmysel pre záznam o stvorení. Toto je príbeh o tom, odkiaľ ľudstvo prišlo, a iba prokreatívny (t. j. heterosexuálny) vzťah, by bol vhodný pre tento konkrétny príbeh. To neznamená, že prokreatívny vzťah je pre každého, alebo že Boh zamýšľa takýto vzťah pre každého, len preto, že to vzťah, z ktorého ľudstvo vzišlo. Myslite na to, že mnohí zo svätých žili samotársky, celibátny život, ktorý nezodpovedá príkladu zo záznamu stvorenia. Preto musíme tento záznam čítať ako to, čo je, a nie ako Božieho neomylného sprievodcu ohľadom všetkých ľudských vzťahov. Ak by aj niekto, napriek tomuto, zakladal svoj názor na homosexualitu na samotnom príbehu o Stvorení, bol by jej alebo jeho postoj nielen mimo kontext, ale aj založený na slabom argumente.

 

 

PASÁŽ VI: Levitikus 18:22

Bežné preklady Levitiku 18:22 zahŕňajú:

„Nesmieš ležať s mužom, ako so ženou; to je ohavnosť.“ (KJV)
„Nelež s mužom, ako sa leží so ženou; to je odporné.“ (NIV)
„Homosexualita je absolútne zakázaná, pretože to je enormný hriech.“ (Living Bible)

Ako prvé, potrebujem poukázať na to, že vyššie uvedený citát z Living Bible je očividne interpretáciou a v žiadnom prípade nemôže byť považovaný za preklad. Dávajte si pozor na Biblie, ktoré sa snažia podať čistý výklad ako údajné „preklady“ písiem. V akejkoľvek serióznej štúdii Levitika 18:22, sa človek musí pozrieť pozorne na historický kontext tohto zákona aby porozumel, na čo originálny autor odkazoval. Kniha Levitikus je súčasťou Hebrejského Zákona a obsahuje všetko od prikázaní pre mužov, neholiť si konce brád (Levitikus 19:27); príkazy nemať pohlavný styk počas menštruácie (Levitikus 18:19); nežať rôzne plodiny na rovnakom poli (Levitikus 19:19); rovnako ako množstvo zákonov ohľadom jedenia.

Aby sme porozumeli tomuto konkrétnemu zákonu, potrebujeme sa najprv pozrieť na Hebrejský Zákon a na to, ako sa vzťahuje na kresťanov, čo je otázka, ktorej čelila ranná cirkev, keď boli konvertovávaní pohania. Ako druhé sa pozrieme na 18. kapitolu Levitiku ako na celok, a obzvlášť na to, ako tento zákon je súčasťou Levitského zákona svätosti. Na záver skončíme túto časť s dôkladným preskúmaním Levitiku 18:22.

ZÁKON:

Ranná cirkev čelila otázke, či Lévitské zákony platia pre kresťanov alebo nie. Mnohí pohania boli obracaní na kresťanstvo, ale pritom neboli obrezaní, ani nenasledovali Zákon, ktorý dal Boh Izraelitom. Bolo to skrz dodržiavanie Zákona, že sa Židia považovali za ospravedlnených pred Bohom. Pri prečítaní Pavlových listov Rimanom, Galaťanom, Korinťanom, Kolosanom a Hebrejom nachádzame konzistentné tvrdenie, že „nikto nie je ospravedlnený pred Bohom podľa zákona“ (Galaťanom 3:11). Pavol píše nasledujúce s odkazom na zákon:

Ďalšie novozákonné písma ohľadom Zákona zahŕňajú: 2. Korinťanom 3:6; Kolosanom 2:13-15; Židom 8:8-13, Rimanom 10:1-4. V druhej kapitole tohto listu ku Galaťanom, konfrontuje Petra, ktorý nútil pohanov nasledovať Židovský zákon (List Galaťanom 2:14), a pokračuje odvážnym tvrdením:

Pavol bol dokonca prenasledovaný kvôli tomuto hlboko zakorenenému presvedčeniu, že ako kresťania, už nepodliehame Lévitským zákonom, ale sme ospravedlnení prostredníctvom viery v Ježiša Krista.

Pokiaľ „nie sme pod zákonom“, znamená to, že môžeme klamať, podvádzať, kradnúť, atď.? V Rimanom 6:15 Pavol zodpovedá túto otázku, „Určite nie!“ Nepovedal sám Kristus v Matúšovi 5:17, že neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť? Tak čo je naplnením zákona? Ježiša sa raz opýtali, „Rabbi, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone?“ Ježiš odpovedal, „Miluj Pána, svojho Boha, s celým tvojim srdcom, a s celou tvojou dušou, a s celou tvojou mysľou. Toto je veľké a prvé prikázanie. A druhé je podobné: Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázania stojí celý zákon a proroci“ (Matúš 22:36-40). Naplnenie celého zákona a prorokov je vyšší zákon lásky, daný nám Kristom. Pavol neskôr zopakoval túto myšlienku v Liste Rimanom, keď napísal:

LÉVITSKÝ ZÁKON SVÄTOSTI:

V Starom Zákone existuje viac ako 600 zákonov a kniha Levitikus obsahuje mnohé z týchto zákonov (Pre zoznam 613 zákonov rozpoznanými mnohými súčasnými Židmi, navštívte jewfaq.org/613.htm). Kniha Levitikus je súčasťou toho, čo je opísané ako „Zákon Svätosti“, ktorý bol daný, aby chránil Izraelitov od modlárstva a aby ich rozlíšil od pohanských kultúr.

Levitikus 18 začína „Hospodin povedal Mojžišovi: ‚Oznám ľudu Izraela: Ja som Pán, váš Boh. Nesmiete robiť tak, ako robia v zemi Egypt, kde ste bývali; ani nerobte tak, ako robia v zemi Kanaán, do ktorej vás vediem. Nesprávajte sa podľa ich ustanovení. Budete robiť moje obrady a budete zachovávať moje ustanovenia. Ja som Pán, váš Boh…“ (Levitikus 18:1-4). Tento úvod Levitiku 18 jasne hovorí, že tieto zákony boli dané, aby ich odlíšili od spôsobov ľudí v Egypte a tých v Kanaáne.

Starý Zákon, ako bolo spomenuté, bol spočiatku súčasťou Hebrejských Písiem Židovského národa. Septuaginta bol staroveký preklad Starého zákona (približne 200 pred Kr.) z jeho originálnej hebrejčiny do gréčtiny. Bola to tá „verzia“ Starého Zákona, ktorú pisatelia Nového Zákona často citovali, keď citovali Starozákonné písma. Hebrejské slovo v Levitiku 18:22, preložené do slovenčiny ako „ohavnosť“, bolo preložené v Septuaginte ako grécke slovo bdelugma (βδέλυγμα). Rýchle hľadanie slova bdelugma pomocou lexikónu prináša nasledujúcu definíciu:

1. falošná vec, ohavná vec
a. čo sa týka modiel a vecí týkajúcich sa modlárstva

Toto nás vedie k porozumeniu, že tento špecifický zákon má do činenia s otázkou rituálnej čistoty a so Židmi, aby neboli ako modlárski Babylončania alebo Kanaánci. Pravdepodobne odkazuje na buď posvätné orgie začlenené v uctievaní boha Baala, posvätné chrámové prostitútky alebo nejakú inú formu modlárstva (pozri nižšie).

ZNEUŽÍVAJÚCE SEXUÁLNE STRETNUTIA (ABUSIVE SEXUAL ENCOUNTERS):

„Nesmieš ležať s mužom, ako so ženou; to je ohavnosť.“ (KJV)

„Nelež s mužom, ako sa leží so ženou; to je odporné.“ (NIV)

Doslovne preložený z hebrejčiny, Levitikus 18:22 znie: „A s mužom nebudeš ležať ležania ženy.“
Jediný spôsob, ako dosiahnuť, aby to dávalo zmysel, je vložiť niečo, čo vytvorí hladší, viac koherentnejší slovenský preklad. Napríklad, môžeme vložiť „ako“ alebo „v“ po prvom ležať, ako je ukázané nižšie:

„A s mužom nesmieš ležať [ako] ležania ženy.“
„A s mužom nebudeš ležať [v] ležaniach ženy.“

Niektorí tvrdia, že tento zákon je celkom priamočiary. Jasne z predchádzajúceho šestnásteho verša vieme, že tieto zákony boli určené mužom. Teda, niektorí možno povedia, že tento zákon zakazuje mužom „ležať s“ alebo „mať sex s“ druhými mužmi. Táto interpretácia je chybná, pretože úplne ignoruje výraz „ako so ženou“. Tieto tri slová nemožno jednoducho chápať tak, že odkazujú na sexuálne ležanie, pretože to už je naznačené v hebrejskom slove preloženom „ležať s“. Takže keďže sloveso preložené ako „ležať s“ už označuje sexuálnu aktivitu, ak by vyššie uvedená interpretácia bola tým, čo autor myslel, mohol len napísať: „Nebudeš ležať s mužom; je to ohavnosť.“

Fráza „ako so ženou“ musela byť pridaná kvôli nejakému dôvodu, aby sme jej plne porozumeli, potrebujeme porozumieť kontextu tohto zákona. Postavenie žien v tej dobe bolo oveľa nižšie ako status mužov, a ženy boli dokonca považované za majetok svojich manželov. Táto verzia týkajúca sa vzťahov na základe pohlavia je dnes odmietnutá väčšinou kresťanských cirkví, ale aby sme pochopili tento špecifický židovský zákon, musíme mať na pamäti tento kontext, v ktorom bol napísaný.

Rabín Arthur Waskow vysvetľuje, „Celá štruktúra sexuality v Tóre predpokladá dominantného muža a podriadenú ženu.“6 Ďalej, v takýchto patriarchálnych spoločnostiach boli ženy považované za majetok mužov a boli „poslušné“ svojim manželom. Pri sexe, preto, nemožno byť šokovaný, že muži boli často ovládajúci a riadiaci sexuálne stretnutia. Inými slovami, žena robila, čo muž chcel a ako to muž chcel.

Ak by bolo s mužom zaobchádzané takýmto spôsobom (t. j. ako so ženou), tento muž by, v rámci židovskej kultúry tej doby, získaval nižšie postavenie, keďže bol sexuálne dominovaný a kontrolovaný. Urobiac tak, znižovalo by ho to na majetok a za následok by to poškodilo obraz Boha, za ktorý bol muž považovaný v tejto kultúre. „Nebudeš ležať s mužom ako so ženou; to je ohavnosť“ (KJV). Kontextuálne porozumené, zmysel tohto verša je jasný. Je to podobné, ako povedať: Nesmieš sexuálne používať muža ako majetok. Nesmieš sexuálne utlačovať muža, ako sa to robí so ženami.

To neznamená, že autor podporuje iné formy sexu medzi mužmi. Z tejto štúdie však môžeme povedať, že nehovorí o milujúcich, oddaných, homosexuálnych vzťahoch. Skôr, ako by bolo očakávané, autor píše o zneužívajúcich sexuálnych praktikách bežných jeho dňom a dobe. Rovnako ako keď vy a ja píšeme kritiku našej kultúry, píšeme o praxi, ktorú vidíme a s ktorou sme oboznámený. Tento hebrejský autor by bol oboznámený s mužskými chrámovými prostitútmi a opísaná činnosť je presne ako by muži zaobchádzali s mužskými chrámovými prostitútmi – riadiacim a zneužívajúcim spôsobom. To je tiež spôsob, ako by bolo zaobchádzané s jednotlivcami počas posvätných sexuálnych orgií, ktorými bol uctievaný Baal. Mali by sex s ostatnými mužmi „ako so ženami“ – používajúc ich egocentrickými (self-centered) spôsobmi.

ZAUJÍMAVÉ SPOJENIE

Vyššie v našej štúdii ohľadom Pavlovho výtvoru termínu arsenokoites, bolo jasné, že Pavol vždy používa tento výraz po slove pre chlapčenského prostitúta (t. j. pornos v 1. Korinťanom 6:9 a malakoi v 1. Timotejovi 1:10). Ak sa pozrieme pozorne na grécky preklad Levitika 18:22 v Septuaginte (asi 200 pred Kr.), je tam zaujímavé prepojenie medzi týmto lévitským zákonom a tým jedinečným termínom, ktorý Pavol vytvoril, arsenokoites.

Prvá verzia Levitiku 18:22 znie:

V tabuľke si všimnite tesnú blízkosť slov arsenos (gr. ἀρσενος) a koiten (gr. κοίτην). Tieto dve slová, nachádzajúce sa len dva slová od seba v tomto lévitskom zákone, sú tie isté slová, ktoré Pavol spojil, keď vytvoril termín arsenokoites (gr. ἀρσενοκοίτης). Naša štúdia termínu arsenokoites naznačuje, že ho Pavol používal na označenie mužov, ktorí sa stýkali s mladými chlapčenskými prostitútmi. Som presvedčený, že sa Pavol pozeral na tento zákon, keď vytvoril tento termín. Jeho použitie pojmu naznačuje, že chápal, že Levitikus 18:22 hovorí o chrámovej prostitúcii. Toto je v súlade s našou štúdiou kultúrneho a spoločenského kontextu Levitiku 18:22, v ktorom by muži používali iných mužov sexuálne vykorisťujúcim spôsobom, nie inak, ako by boli mužskí chrámoví prostitúti „použití“ mužmi, ktorí si ich najali. Presvedčivým dôkazom je, že nezávislá štúdia kontextu Pavlových listov a štúdia kontextu, čo to znamená „ležať s mužom ako so ženou“ potvrdzujú rovnaké porozumenie toho, čo je odsúdené týmito pasážami – kontrolované sexuálne zneužitie alebo použitie druhého muža.

 

ZÁVER OHĽADOM LEVITIKU 18:22

Ako vidíme, tento lévitský zákon nie je taký jednoduchý, ako vyzerá. V prvom rade vieme z Pavlových spisov, že sme „zomreli zákonu“ a boli „oslobodení od zákona“ (Rimanom 7:4-6). Vieme tiež, že „láska je naplnením zákona“ (Rimanom 13:10). Po druhé, chápeme, že Levitikus je súčasťou Zákona Svätosti, ktorý bol napísaný, aby odlíšil Izraelitov od Kanaáncov a Moábitov. Nakoniec vidíme, že Levitikus 18:22 má do činenia so zneužívajúcimi kultovými praktikami a nehovorí nič, ohľadom témy, ktorej čelíme dnes – témy milujúcich a oddaných homosexuálnych vzťahov.

 

 

ZÁVER ŠTÚDIE PÍSIEM

Ako vidíme, Biblia naozaj plne nerieši tému homosexuality. V meste Sodoma je sexuálne správanie rovnakého pohlavia spomenuté v rámci kontextu znásilnenia (znásilnenia anjelov!), a v Rimanom 1:24-27 ho nachádzame spomenuté v rámci kontextu modlárstva (uctievania Baala) zahrňujúcom chtíč a nehanebné vášne. Obe 1. Korinťanom 6:9 a 1. Timotejovi 1:10 hovoria o sexuálnom správaní rovnakého pohlavia v kontexte prostitúcie a možnej pedofílie, nie neobvyklej v grécko-rímskom svete.

Nikde, avšak, sa Biblia nepribližuje k odsúdeniu milujúceho a oddaného homosexuálneho vzťahu. Použiť Bibliu k odsúdeniu takého vzťahu, ako vidíme, zahŕňa projekciu vlastnej zaujatosti do biblických textov a naťahovanie týchto textov mimo ich pôvodný zámer. Historicky, však, bola Biblia braná mimo kontext a prekrúcaná k útlaku skoro každej menšiny, ktorú by si človek mohol predstaviť, vrátane žien, ľudí s duševnými postihnutiami, Afroameričanov, detí, otrokov, Židov, a zoznam pokračuje. Rozumieme skutočne najväčším prikázaniam…

„Miluj Pána, svojho Boha, s celým svojim srdcom a s celou svojou dušou a s celou svojou mysľou. Toto je veľké a prvé prikázanie. A druhé je podobné, miluj svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach závisí celý zákon a proroci.“ (Matúš 22:36-40)

 

 

CIRKEVNÁ TRADÍCIA & MANŽELSTVO

Tradícia, avšak, zastávala, že manželstvo je sviatosť navrhnutá pre veľmi špecifický účel. Nasledujúce je vzaté z článku Homosexuálne Manželstvo od kňaza (clergyman) United Methodist Tex Sampla a znovu publikované s povolením:

„Pri adresovaní kresťanského homosexuálneho manželstva, pozornosť musí byť obrátená k tradícii cirkvi, a tu som zaviazaný práci Daniela M. Bella Jr. Svätý Augustín je hlavná postava v učení cirkvi ohľadom manželstva. Preňho je manželstvo úrad, povinnosť v ktorej človek slúži cirkvi a väčšej spoločnosti. Tento úrad slúži trom účelom. Prvý je prokreatívny účel, ktorý je porozumený Augustínom ako vychovávanie detí pre Kráľovstvo Božie. Nie je to predovšetkým mať svoje vlastné deti v biologickom zmysle. Druhý účel je zjednocujúci účel, v ktorom sa páry učia vernosti jeden voči druhému a voči Bohu a stanú sa tak svedkami ‚rádu dobročinnosti.‘ Tretí je sviatostný účel, ktorý sa pre Augustína vzťahuje častejšie k nerozpustnosti (indissolubility) manželstva.

„Tieto tri účely sú udržiavané (sustained) v neskoršom stredoveku. Kým Augustín vidí manželstvo ako službu na zmiernenie chtíču, v neskoršom stredoveku sa vyvíja pozitívnejší pohľad, v ktorom manželstvo prispieva k rastu v svätosti…

„Pointou je, že manželstvo v kresťanskej tradícii slúži niekoľkým účelom: prokreácíi, vernosti, sviatostnému účelu, vzájomnej podpore a spoločnosti, vzájomnej širšej spoločnosti a milujúcej spoločnosti jeden voči druhému. Čo je pozoruhodné je, že všetky z týchto účelov môžu byť dosiahnuté homosexuálnymi manželstvami, dokonca aj prokreatívny účel, keď je prokreatívny účel porozumený ako vychovávanie detí pre Kráľovstvo Boha a nie primárne ako funkcia podstaty? (a function of nature) [biologická funkcia]. Na týchto základoch je vhodné pre gay a lesbických kresťanov byť zosobášení v cirkvi, a nie je to v rozpore s písmom alebo tradíciou.

„Námietka k tomuto argumentu od niektorých kresťanov je poukázať na Mareka 10:7-8, kde Ježiš uvádza že ‚Pre tento dôvod má muž opustiť svojho otca a matku a byť pripojený k svojej žene, a dvaja sa stanú jedným telom.‘ Argumentujú potom ďalej, že toto je jediná forma manželstva, ktorú z písma môžeme vytvoriť. Záležitosť adresovaná v tejto pasáži, je avšak rozvod. Ježiš odpovedá na zatvrdenú skúšku jeho autority. Rozširovanie jeho odpovede na všeobecné celoplošné odopretie (denial) homosexuálneho manželstva ide dobre mimo text. Okrem toho, vyslovuje to slobodný Kristus, ktorý skutočne opúšťa jeho matku a otca aby sa zaoberal jeho misiou v Stelesnenosti. Takže nakoľko sa zaoberáme so slobodným Kristom, ktorý opustil otca a matku pre odlišný dôvod, musíme byť otvorený ďalším možným možnostiam, špeciálne možnostiam, ktoré napĺňajú účely tradične porozumeného kresťanského manželstva.

„Na záver, biblické učenie nerieši veľa praktík (a host of) rovnakého pohlavia, medzi nimi homosexuálne manželstvo. Okrem toho, účely manželstva, ako sú porozumené v tradícii cirkvi sú účely, ktoré homosexuálne manželstvo môže naplniť. Takže problém pri konfirmovaní biskupa v homosexuálnom vzťahu nie je, či on alebo ona je gay, dokonca ani to nie, či on alebo on je praktizujúci homosexuál. Otázkou je: je on alebo ona zosobášená k svojmu partnerovi, a ak áno, spĺňa toto manželstvo tieto účely.“7

 

 

„SVIATOSŤ“ SEXU

Sú takí, ktorí by povedali, že téma homosexuality je skutočne celkom jednoduchá a ide len o sex. Možno by sa opýtali „Nie je neodmysliteľnou funkciou sexu plodenie, účel, ktorý homosexuálny sex nenapĺňa?“ Uznesenie Deviatej Lambethskej Konferencie (celosvetové zhromaždenie anglikánskych biskupov) z roku 1958, na tému pohlavného styku, potvrdilo:

„Pohlavný styk nie je ani náhodou jediným jazykom pozemskej lásky, ale je, v jeho plnom a správnom používaní; najintímnejší a najviac odhaľujúci; má hĺbku komunikácie označenú biblickým slovom, tak často používaným preňho, ‚vedomosť‘; je to dávanie a prijímanie v jednote dvoch slobodných duchov, ktorá je sama osebe dobrá (v rámci manželského zväzku) a prináša dobro tým, ktorí ho zdieľali. Preto je úplne nesprávne naliehať, že pokiaľ nie je po deťoch špeciálne túžené, má pohlavný styk povahu hriechu. Rovnako je nesprávne povedať, že by sa takáto súlož nemala uskutočňovať, mimo ochotného úmyslu splodiť deti. „8

Sex v rámci manželstva môže naplniť dve božské funkcie: prokreatívnu a unitívnu. S ohľadom na tieto dva božské účely sexu (t. j. prokreatívny a unitívny), pokiaľ nemôžete naplniť jeden, znamená to, že by ste nemali robiť ten druhý? Je to ako pýtať sa, pokiaľ ste chorí a nemôžete ísť do kostola, mal by ste sa prestať modliť? Pokiaľ homosexuálny sex môže naplniť jeden z týchto božských účelov sexu, nie je to dostatočný dôvod, prečo požehnať celoživotné homosexuálne zväzky/manželstvá? Je zaujímavé, že Rímsko Katolícka Cirkev, rovnako ako väčšina ďalších cirkví, povoľuje manželstvo neplodných párov, rovnako ako manželstvo žien po plodnom veku, manželstvá, ktoré obe neumožňujú možnosť plodenia. Ako to profesor teológie z Boston College Charles C. Hefling, Jr. nádherne sumarizoval: „Sex môže byť produktívny bez toho, aby bol reproduktívny.“9

 

 

ZÁVER

Ako sme videli, písmo skutočne nemá veľa negatívneho, čo povedať, ohľadom témy verných homosexuálnych vzťahov, alebo o homosexualite ako takej. Navyše sme zistili, že homosexuálny sex v rámci manželstva môže naplniť jeden z božských účelov sexu (t. j. unitívny), a že takéto manželstvo tiež zapadá do rámcu tradičného kresťanského porozumenia sviatosti manželstva – obraz vernosti a lásky medzi Bohom a Jeho Cirkvou. Rád by som vás zanechal s krátkym príbehom adaptovaným z ústneho podania Natalie Graber:

Žil raz starý muž, ktorý musel nosiť vodu po kopci od rieky k jeho domu každý deň. Jeden z jeho džbánov na vodu, mal avšak v sebe prasklinu, takže zatiaľ čo dorazil na vrchol chodníka, väčšina vody bola stratená. Jeho susedia sa mu smiali: „Prečo si nekúpiš nový džbán na vodu?“ Dokonca aj jeho žena ho kritizovala: „Prečo si nekúpiš nový džbán na vodu?“ Ale muž nepovedal nič.

Jedného dňa, im povedal, „Poďte so mnou,“ a viedol ich, skeptických ale zvedavých, dole chodníkom, ktorý sa tiahol od jeho zadných dverí k rieke.

„Takmer každý deň,“ povedal muž jeho spoločníkom s doširoka otvorenými očami (wide-eyed companions), „na mojej ceste k rieke rozptyľujem semienka. Na ceste domov, voda vyteká z môjho vzácneho džbánu aby ich vyživovala.

Na ich prekvapenie, celá ľavá strana chodníka prekvitala. A riot of color – kvety každého odtieňu a tónu – urobili chodník rajom.

Je možné, že homosexualita je podobná tomu druhému džbánu? Možno sa javí ako pokazená z niečej limitovanej a obmedzenej perspektívy, ale v skutočnosti, čo sa zdá ako „pokazenosť“ je v skutku skrytá cnosť. Mohli by sme si dokonca predstaviť, že džbán nie je nevyhnutne „pokazený“ ale radšej, že Boh, z hojnosti a tvorivosti, vytvoril viac ako jeden typ džbánu pre viac ako jeden účel?

Na druhej strane, prijímame, že je pravda, že nie sme len duchovné a duševné bytosti, ale tiež fyzické a sexuálne bytosti. Dáva potom zmysel, že veľké percento Božích detí by malo žiť v popretí základnej časti toho, kto sú? Mala by byť táto skupina prinútená žiť bez náklonnosti a intimity, ktorá prichádza s oddaným partnerstvom? Napriek tomu, to je presne to, čo sa deje. Homosexuáli v Cirkvi sú nielen medzi najviac marginalizovanými skupinami, ale sú často obeťami násilia alebo privádzaní k samovražde pretože nevedia pochopiť svoje sexuálne pocity vo svetle toho, čomu veria alebo vo svetle toho, čo im je povedané, že ich Biblia hovorí. Alebo pre nedostatok porozumenia čo Biblia skutočne hovorí (alebo nehovorí) sú, častejšie ako nie, dohnaní opustiť cirkev.

Cirkev potrebuje zovrieť v náručí a podporiť homosexuálov, nie navzdory písmu a tradície, ale v ich svetle. Dvere Cirkvi potrebujú byť otvorené a ľudské predsudky odložené bokom, tak aby sme mohli skutočne žiť podľa zákonu, ktorý nás Kristus učil. Problém, je avšak zakorenený v strachu a nedostatku vedomia. Gomes usudzuje, „Kombinácia ignorancie a predsudkov pod maskou morálky robí náboženskú komunitu, a jej zneužívanie písiem v tomto ohľade, samu morálne vinnou.“10

Pre homosexuálnych a heterosexuálnych kresťanov taktiež, je nevyhnutné vedieť, čo Biblia hovorí o homosexualite, keďže obe skupiny túžia žiť podľa smeru Biblie, tak ako je porozumený skrz život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. S hrozivo sa týčiacimi ústavnými dodatkami v opozícii homosexuálnym manželstvám a rozdelením v širšej Cirkvi ohľadom tejto témy, je našou zodpovednosťou byť informovanými, ako je to len možné. Modlím sa, aby sme odložili naše strachy a predsudky a otvorili sme naše mysle a srdcia pravde, ktorú Duch Svätý túži ozrejmiť nám všetkým. Ponúkam túto štúdiu ako ten, kto hľadá pravdu. Nech Duch Mieru, ktorý prekonáva všetko porozumenie, riadi naše srdcia a mysle, zatiaľ čo pokračujeme v modlitebnom zvažovaní tejto témy.

 

NAVŠTÍVTE NÁS ONLINE NA…

WWW.INCLUSIVEORTHODOXY.ORG

 

 

 

CITOVANÉ ZDROJE:

The New American Bible (World Bible Publishers, Inc., 1987), p.1236.

2 Scroggs, Robin. The New Testament and Homosexuality: Contextual Background

   for Contemporary Debate. (Augsburg Fortress Publishers, 1983), p.120.

3 Blair, Dr. RalphAvailable Online at https://www.ecinc.org/Scriptures/clbrpg.htm

4 Gomes, Peter J. The Good Book. (William Morrow & Company, 1996), p.157.

Ibid., p.49-50.

6 Waskow, Arthur. Homosexuality and Torah Thought.

7 Sample, Tex. Homosexual Marriage. Available Online at

https://rmnetwork.org/marriage/resources/sample.pdf

The Family Today: The Report of Committee Five of the Lambeth Conference 1958

   Together with the Text of Relevant Resolutions Passed by the Conference (New

York: National Council, Episcopal Church, 1958), p.13.

9 Gomes, p171.

10 Ibid., p.147.

 

 

ĎALŠIE NÁPOMOCNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ:

KNIHY

 • What the Bible Really Says About Homosexuality

By Daniel A. Helminiak, Ph.D. (ISBN: 1-886360-09-X)

 • The Children Are Free: Reexamining the Biblical Evidence on Same-sex

Relationships By Rev. Jeff Miner and John Tyler Connoley

(ISBN: 0-9729396-0-2)

 • Homosexuality and Christian Faith: Questions of Conscience for the

Churches Edited by Walter Wink (ISBN: 0-8006-3186-2)

 • Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western

Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century

By John Boswell (ISBN: 0-22606-711-4)

 • Gay Christian 101: Spiritual Self-Defense For Gay Christians

By Rick Brentlinger (ISBN: 978-0-9792461-0-4)

 • Same-Sex Unions in Premodern Europe

By John Boswell (ISBN: 0-679-75164-5)

STRÁNKY

 • Cross2Freedom (www.cross.2freedom.com) – My online bookstore with

dozens of books on homosexuality and Christianity, and much more.

 • The Gay Christian Network (www.gaychristian.net) – An online LGBT

Christian community. The message board has thousands of users.

 • ChristianGays.com (www.christiangays.com) – A great gay Christian site

with products, resources, free personals, chat rooms, and more!

 • GayChurch.org (www.gaychurch.org) – A really cool site to help you find

a gay-friendly church in your area, plus much more.

 • Whosoever.org (www.whosoever.org) – An Online Magazine for LGBT

Christians.

 • Rainbow Christian (www.rainbowchristians.com) – An Online Dating and

Social Networking Site for LGBT Christians

 

DODATOK 1

Preklady malakoi a arsenokoitai (1. Korinťanom 6:9)

Zdroj: https://www.jeramyt.org/gay/gaytrans.html

 

 

Originálna štúdia:
https://inclusiveorthodoxy.yolasite.com/resources/biblestudy.pdf

 

Na korektúru prekladu finančne prispel skvelý teológ a obranca práv LGBT+ menšiny, Ondrej Prostredník

Ďakujem moc!

 

Verím, že Vám táto štúdia pomohla

Som rád za každý komentár

30 otázok pre veriacich

20.10.2018

Tento blog je pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú akékoľvek náboženstvo tohto sveta Je výberom TOP 30+ otázok, smerovaných na veriacich všetkého možného vierovyznania Hovoríme priamo k Vám, a boli by sme radi, kedy si ju prečítate až do konca a napíšete nám svoj názor a odpovede, či už priamo mne alebo do komentárov: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, [...]

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, ako keby Boh robil len binárne a čokoľvek, čo spadá mimo čierne a biele, nemôže byť od neho. Ale my nemáme čierno-bieleho Boha; stvorenie je tak plné farieb [...]

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ SA V SLADKOM SVETE NEVINNOSTI. JE TO SVET BEZ PROGRAMOV, PREDSUDKOV, ZÁVISLOSTÍ, ZVYKOV, TRADÍCII ČI DOGIEM. SVET BEZ NENÁVISTI, ZÁVISTI, ŽIARLIVOSTI, FÓBIÍ, KLAMSTVA A PRETVÁRKY. [...]

Blesk / Hrom /

Blesk zabil mladíka na Zugspitze, o život pripravil aj muža v Alpách. Trafil aj početnú rodinu, dve deti museli oživovať

22.07.2024 10:14

Búrlivé počasie vyčíňalo počas víkendu v Rakúsku aj Nemecku.

Homofób roka 2023, Mária Bartalos

Homofóba roka tento rok nevyhlásia, dôvodom strach. IĽP viní aj vládu

22.07.2024 09:54

Anketu mali pôvodne spustiť pár dní po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica.

španielsko, turizmus, protest, F1, barcelona

„Váš luxus, naša bieda.“ Na Malorke opäť protestovali proti masovej turistike

22.07.2024 09:26

Pred ôsmimi týždňami vyšlo podľa organizátorov do ulíc v Palme de Mallorca okolo 25 000 miestnych obyvateľov.

izrael, gaza, palestína

Izrael nariadil evakuáciu civilistov z východnej časti mesta Chán Júnis

22.07.2024 08:25

Izrael uviedol, že v oblasti plánuje operáciu proti obnoveným raketovým útokom a aktivitám militantov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 39364x
Priemerná čítanosť článkov: 4921x

Autor blogu

Kategórie