Založ si blog

Môj pobyt u mormonov

Členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní som bol dva roky. Za ten čas získal Áronove a Melchizedekove kňazstvo, vytvoril som facebookovú skupinu pre cirkev na Slovensku (viď Svätí neskorších dní na Slovensku), prešiel tajným obradom Obdarovaním, navštívil patriarchu a takmer som odišiel na dvojročnú misiu.
Okrem toho som zistil, ako to v skutočnosti v LDS cirkvi chodí a ako je to s tými ich „faktami“ a pýchami a hlavne, ako sa cirkev zmenila od pôvodného učenia.

Dôležité: Napriek tomu, že CJKSND je falošná cirkev, ktorá sa obrátila proti pôvodným náukám a teraz klame svojich členov v mnohých veciach, a ja som rád, že som z nej odišiel, stále verím v Knihu Mormonovu a ostatným mormonským Písmam, Josephovi a pôvodnému mormonskému učeniu, pretože je to náuka, ktorá prináša svetlo do zmätenej, častokrát nelogickej kresťanskej náuky, ktorá vychádza z pokrútenej nezjavenej tradície a Biblie, z ktorej ide vyčítať milión teórií pretože nie je kompletná.

 

FOTKA z krstu
Môj krst do CJKSND. Ja som v strede, naľavo je misionár Starší Johnson a napravo Starší Lamb (on ma aj krstil).

Do cirkvi som v stúpil 11. 5. 2013 a o týždeň na to som získal (nižšie) Áronove kňazstvo. Krátko po krste som odišiel študovať do Dánska, v ktorom som sa učil a zdokonaľoval v poznaní LDS náuky a po čase som získal (vyššie) Melchizedekove kňazstvo. Pár mesiacov na to som sa vrátil na Slovensko.
Na Slovensku som potom začal byť veľmi aktívny – bolo to oveľa ľahšie ako medzi Dánmi po anglicky a hlavne som toho z cirkevného učenia vedel oveľa viac. Začal som vyučovať druhých s americkými misionármi každú voľnú chvíľu, vytvoril som skupinu na Facebooku pre členov na Slovensku a staral som sa o ňu, vytvoril som udalosti na Facebooku pre angličtinu zadarmo, ktorú učia misionári ako službu verejnosti (samozrejme to slúži na obľúbenie si misionárov a následné dovolenie im, aby Vás začali vyučovať) a promoval som ju všade možne po Facebooku. Zapálene som pomáhal v cirkvi ako sa len dalo. Tiež som sa začal pripravovať, vybavovaním si potrebných vecí, na dvojročnú LDS misiu, ktorú by som slúžil v nejakej cudzej krajine ako „full time“ misionár.

 

FOTKA s misionármi

Na Devíne s „beautiful people“ – misionármi, ktorých som miloval. Nie sú to zlí ľudia ale kvôli svojej viere dokážu  robiť zlé veci. (Ja som na ľavo, vedľa mňa je Starší Brousseau)

Medzitým som študoval Písma.
Myslím, že prvá kríza nastala, keď som zistil, že Slovo múdrosti (rada ohľadom toho, ako žiť zdravo) podľa Náuky a zmlúv (Písma, v ktorom sa to zjavenie nachádza, viď) nie je Božie prikázanie a teda sa nemusí dodržiavať, napriek tomu, že cirkev učí opak. Toto bol myslím prvý prípad, kedy som zistil, že cirkev učí niečo inak ako to má v Písmach, ktoré sú pre ňu záväzné. (V cirkvi totižto všetky vymyslené pravidlá vyzerajú racionálne a tak ich v pohode dokážete počas lekcií s misionármi prijať. Urobíte to hlavne na základe toho, že zistíte, že Kniha Mormonova je skutočne Písmo a tak logicky začnete počúvať všetko, čo Vám pokračovanie znovuzriadenej cirkvi povie.)

540ecc97e7ada3218b387a18ef141443

Pripustiť si, že by tá skvelá cirkev, ako som ju poznal, vôbec mohla v niečom klamať alebo zavádzať, nebolo vôbec ľahké, práve naopak – spočiatku to bolo takmer nemožné. Keď môj najlepší kamarát Jakub, ktorý ma aj priviedol do cirkvi, začal na Facebooku pridávať príspevky alebo komentáre, ktoré poukazovali na rozdiely medzi LDS učením a Písmami (napr. čo sa týka Slova múdrosti), zastával som sa ostatných členov a v správach som mu písal, aby na nich prestal byť takto „zlý“. Bol som z jeho konania smutný a sklamaný, pretože som nechápal, prečo vôbec pridáva takéto „proti-cirkevné“ príspevky.
Vyčítal som mu, že ich pridáva aby argumentačne a logicky chytil do pasce ostatných členov a tým ich strápnil alebo zahanbil. Myslel som si, že to robí naschvál a zlovoľne – veď prečo by to inak robil? Nebola to pravda, v skutočnosti im chcel samozrejme pomôcť. Ako mi napísal, vtedy mi išlo „jen o to abych byl hodnej na členy a církev – je ti jedno jestli mám pravdu nebo ne :P“ Mal pravdu.
Jediné, čo som si spočiatku vedel pripustiť, bolo to, že nie je správne, že cirkev vôbec nekontroluje jedenie mäsa a zdravých vecí (cirkev kontroluje len to, čo sa „nesmie“), ktoré sú odporúčané v Slove múdrosti, pretože som sa zaujímal o vegetariánstvo.
Bol som teda ako prvé celkom sklamaný z toho, že cirkev nie je úplne férová ale to (spočiatku) neohrozilo môj vzťah k nej.
Keďže Kubo nedodržiaval úplne SM, snažil som sa ho presvedčiť, aby ho prestal porušovať. On mi poukázal na to, že to nie je prikázanie ale ja som tomu nemohol uveriť. Hádal som sa s ním ale on víťazil, pretože mal argumenty na ktorých staval svoje tvrdenie. Jeho silné argumenty proti mojej viere (ktorú som koniec koncov získal vďaka nemu) ma samozrejme hnevali ale keďže sme mali dobré kamarátstvo, nezablokoval som si ho kvôli tomu 😀 :P. Mal som ale strach, pretože pokiaľ by som si totižto pripustil jedno cirkevné klamstvo, potom by som si neskôr musel pripustiť aj druhé, tretie, atď, všetky, ktoré by sa objavili. A to som nechcel. Bál som sa, veď všetko vyzeralo byť tak super! a hlavne – kam by to až zašlo? 😮

Dobre som si pamätal, ako dopadlo moje porovnávanie Biblie s katolíckou cirkvou, z ktorej som práve kvôli týmto biblickým a cirkevným rozdielom, ktorých bolo tak mnoho, odišiel.
Vôbec som nechcel prísť o cirkev, ktorú som si našiel a v ktorej som sa cítil tak dobre! Mal som super kamarátov, cirkev som mal tak rád a hlavne som sa ohľadom nej cítil oveľa lepšie ako ohľadom katolíckej cirkvi. Veď napokon fakt som veril, že som bol členom „pravej“ cirkvi.
V LDS cirkvi, ako aj v každej inej, bolo tak strašne veľa náukových možností, ktoré mohli byť nepravdivé…

Nakoniec ma presvedčil:
„Jestli Joseph Smith přijal zjevení 89 a sám pil alkohol a mohl kouřit, tak je mi FUCK co si myslíš ty :)“ – niekedy je potrebné byť na druhých tvrdší, aby sa spamätali 😀 :). U mňa to zabralo.

Toto je to najťažšie – vymaniť sa z klamstiev, ktoré sú okolo vás a nebáť sa, kam Vás pravda zavedie. Ako povedal Ježiš – poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Cirkev oproti tomu učí „spochybnite svojich pochybnosti predtým, ako spochybníte svoju vieru“ 😛 )
Argumenty a používanie rozumu u mňa nakoniec  v mojom prípade našťastie zvíťazili. Toto bol ale iba začiatok…

10562554_10204411752036780_413440660271945055_o

Porovnanie učenia cirkvi s Božím slovom. Celkom rozdiel, nemyslíte? 😉 🙂

Ďalej som pri štúdiu Písiem zistil, že by som musel na misii okrem Slova múdrosti klamať aj ohľadom požiadaviek pre krst. Cirkev zmenila jednoduché pôvodné podmienky pre krst, ktoré by sa samozrejme všetkým páčili (viď) na falošné, ktoré nútia všetkých budúcich členov zaviazať sa dodržiavať vymyslené pravidlá cirkvi, z ktorých sa potom, keď ich nedodržiavate, musíte spovedať napr. Vašej miestnej hlavnej autorite (prezidentovi). On potom určuje podmienky, na základe ktorých sa môžete stať „čistými“. (Toto je mimochodom ďalšie klamstvo LDS – cirkev tvrdí, že jej členovia sa spovedajú len priamo Bohu ale ako môžete vidieť, nie je to úplná pravda 😛 )
Od každého by som teda musel na misii neprávom požadovať dodržiavanie všetkých týchto blbostí, keby sa chceli, na základe viery a dobrého úmyslu, nechať pokrstiť pre Boha. 2 roky.

verzus

Tak ako o Slove múdrosti som neskôr zistil napr. pri štúdiu Zákona cudnosti, že masturbácia a pornografia, nie sú Bohom samozrejme nikde zakázané a tak som sa hádal s misionármi a hovoril som im, že to odmietam učiť záujemcov na misii. Celkom ma potom prekvapilo, keď to na mňa zanedlho vytiahla najvyššia cirkevná autorita v ČR a SR – prezident česko-slovenskej misie, prezident James W. McConkie III. To som ešte nevedel takmer nič o tom, ako funguje ich sektárske posúvanie informácií.

Keď Jakuba v máji exkomunikovali kvôli rebélii proti klamstvám cirkvi a kvôli tomu, že ako odpoveď na falošnosť cirkvi založil Kristovo spoločenstvo, odišiel som za ním do Plzne. Tam som asi po prvýkrát spoznal sektárske správanie sa cirkvi na vlastnej koži. Keďže bol Jakub odpadlík tak za ten čas, keď som uňho bol (asi mesiac a pol) ma misionári a ďalší členovia cirkvi kontaktovali ak nie 20krát tak ani raz. Stále ma otravovali aby som už išiel domov – aby ma mohli mať pod kontrolou.
Furt mi volali a písali, že či som už doma; kedy prídem, stále mi posielali smsky tipu „dnes o šiestej je angličtina, radi ťa tam uvidíme“ (pritom dobre vedeli že týždenný program cirkvi poznám samozrejme naspamäť) alebo „príď/prídeš dnes na angličtinu večer?“ – napriek tomu, že som im jasne niekoľkokrát povedal, že keď prídem domov tak sa im ozvem.

Asi dva dni, ešte pred tým, než som odišiel do Plzne sa ma snažil cirkevný misionár Starší Brousseau presvedčiť, aby som sa už nekamarátil s Kubom, pretože bol akurát exkomunikovaný a teda predstavoval hrozbu pre cirkev. Dokazoval mi, že je od Diabla a že už dobrého trištvrte roka nemal a nemá vplyv Ducha Svätého vo svojom živote, pretože že vraj porušil nejaké chrámové zmluvy a teda mal byť „hriešny“. Tvrdil, že to vedel z emailu, ktorý mu mal sám Kubo poslať. (Tento mail priamo od Jakuba mi spomínal už aj predtým.) V Plzni som sa na to ešte raz spýtal Jakuba a on mi ukázal a dosvedčil, že mu nikdy taký mail neposlal. Pýtal som sa teda na to Brousseaua a on mi zaryto tvrdil, že ten mail má a že ho Kubo proste musí mať vo svojej pošte takisto. Aj napriek opakovaným žiadostiam a sľubu, že mi ho prinesie, mi misionár mail nikdy neukázal a odmietal o ňom ďalej hovoriť.

Počas môjho pobytu v Plzni ma tiež v podstate vydieral prezident McConkie (najväčšia cirkevná autorita v Česku a na Slovensku) ohľadom mojej facebookovej stránky, ktorú som vytvoril pre členov cirkvi na Slovensku a pre rodičov misionárov. Napísal mi, že mi ďakujú za moju službu ale že im skupinu mám odovzdať – že ju preberajú a že už nemám právo byť administrátor, pretože je to skupina, ktorá patrí cirkvi a teda úlohu viesť skupinu musím dostať od niekoho z cirkvi a keďže som ju nedostal (a ani nedostávam), mám sa teda vymazať ako administrátor skupiny. Vymazať sa ako administrátor zo skupiny, ktorú som sám od seba vytvoril bez toho, aby ma o to niekto požiadal alebo ma tým niekto poveril. o.O Ja som to potom prezidentovi McConkiemu odpustil, ale aj tak prikladám fotky našej konverzácie aby ste videli, čoho sú schopní a akí dokážu byť drzí.

1

2

3

4

5

6

7

 

V mailoch od McConkieho bolo dokonca viackrát toto:

8Keď som sa potom vrátil domov, Brousseaua na mňa hneď v deň môjho príchodu vybehol a skúšal ma, či som si už opravil mobil, pretože sa mi nemohol dovolať. Ja som mu totižto nezdvíhal, pretože mi už boli nepríjemné tie neustále otravovania v podobe smsiek a hovorov a pretože som samozrejme nechcel byť stále kontrolovaný. Tiež ma nútil aby sme si dali stretnutie, aby ako agent cirkvi zistil, čo sa v mojom postoji voči cirkvi zmenilo, zatiaľ čo som bol u Jakuba.

Doma som potom pokračoval v príprave na misiu. Stále som si nebol istý, že či na ňu pôjdem, pretože na jednej strane by som mohol učiť správne veci podľa seba a Písiem ale na druhej strane by som sa musel v mnohom cenzúrovať a (asi) aj v mnohom klamať (pokiaľ by som ju teda chcel dokončiť).

Medzitým som riešil také veci ako neomylnosť prorokov, pretože LDS cirkev tvrdí, že všetko čo povie terajší „prorok“ (teraz je to Thomas S Monson) je Písmo/Božie slovo. Toto je znak sekty by the way.
Joseph toto samozrejme nikdy neučil, práve naopak – varoval ľudí, že s neomylnosťou prorokov prichádza odpadlíctvo.

10947469_10202991415626955_48545781_n

Toto všetko ma postupne naštrbávalo.

Keďže si neboli istí, nakoľko ma Kubo ovplyvnil a teda akú veľkú hrozbu som pre cirkev predstavoval (pretože vystúpením a poukázaním na ich klamstvách by som mohol cirkev na Slovensku ale aj v Česku veľmi ohroziť), začali mňa a dvoch ďalších ľudí, s ktorými som mal (a mám) dobrý vzťah a s ktorými som sa stretával, nejakým spôsobom sledovať (aby vedeli, čo učím druhých). Bola to jedna členka a jedna záujemkyňa. Mali sme napr. stretnutie, o ktorom sme nikomu nepovedali, a Brousseau na mňa ešte v ten deň vybehol, že ako bolo dnes na našom stretnutí. Úplne ma vtedy zaskočil.

Podľa týchto ľudí mali dokonca najpravdepodobnejšie napichnuté telefóny, pretože misionári (jeden z nich bol Starší Brousseau) na nich vždy vyťahovali to, čo si medzi sebou povedali alebo napísali. Tiež mi hovorili, ako misionári ohovárali tú druhú, keď boli iba s jednou z nich. Tiež im tvrdili rozličné veci ohľadom cirkvi.

Ďalšia hustá vec sa mi stala, keď som začal pomáhať učiť mladú záujemkyňu Idu. Ida bola úplne očividne očarená mladými Američanmi (hlavne Brousseauom), ktorý to zneužíval vo svoj prospech. Lámal ju jedlami – či už išli do reštaurácie alebo pre ňu navarili. Manipuloval s ňou počas učenia, keď naschvál vyberal zložité vety, ktorými chcel zakryť jednoduché Ježišove evanjelium.
Najhoršia vec sa stala ale v reštaurácii, kde Brousseau okrem toho, že ju vyzval ísť v budúcnosti na misiu (a to nebola ani pokrstená), pretože ako mi povedal – keď jej dá oveľa ťažšiu úlohu (misiu) tak ľahšia (krst) jej už nebude robiť taký problém, ju aj naschvál emočne vydieral jedným rodinným príbehom, vďaka ktorému ju dohnal k slzám. Hlavne ale zaprel Ježišove dvojprikázanie Lásky a teda v podstate samotného Ježiša. Brousseau povedal, že ľudia nie sú schopní dodržiavať jediné platné prikázania pre kresťanov – hlavné dvojprikázanie Lásky (milovať Boha a blížneho), a preto sa musia dodržiavať všetky tie ostatné blbosti. Takýmto klamstvom sa ju snažil presvedčiť, aby sa zaviazala dodržiavať všetky tie prikázania, ktoré obmedzujú ľudí a plus ešte falošné pravidlá cirkvi. Toto je rovnaký podvod ako ten s falošnými požiadavkami pre krst (pozri hore), ktorý slúži na ovládanie ľudí pred a po krste v LDS. Tu tiež vidíte, čo dokáže falošná viera a v Brousseauovom prípade asi aj ctižiadosť (čo sa týka rastu na rebríčku v cirkvi), narobiť s veriacimi ľuďmi. Vtedy Brousseau pre mňa skončil.

(Brousseau mimochodom tiež dohnal jedného člena k tomu, že vystúpil z cirkvi, pretože nebol schopný zmeniť svoju orientáciu, keď to cirkev od neho chcela 😀 :P… )

Z Písiem som medzitým doma ďalej zistil, že v Náuke a zmluvách (Písmo s novodobými zjaveniami) bolo vykonaných veľa zmien. Niektoré oddiely, v ktorých sú blbosti, boli pridané až dlho potom, ako mali byť získané. Niektoré sú zase falošné, niektoré zase z tých pravdivých majú zmenené napr. niektoré slová alebo úvody k nim, oproti pôvodným vydaniam. Pri tomto skúmaní som napr. zistil, že pôvodné meno znovuzriadenej Cirkvi bolo Cirkev Ježiša Krista a nie toto terajšie…

Ďalšia taká vec, ktorá sa mi stala v „Ježišovej“ cirkvi bola „buzerácia“ prezidentovou manželkou niekoľko nedieľ ohľadom môjho výzoru. Vždy keď sme sa v nedeľu videli si neodpustila poznámku tipu „užívaš si bradu, pokiaľ ešte nie si na misii?“ alebo „jéj, aký si oholený!“. Robila to preto, pretože som mal za pár mesiacov odísť na misiu (-misionári totižto musia byť sektársky upravení podľa cirkevnej šablóny) :P..

Medzitým som zase počas osobného štúdia zistil, ako je to v skutočnosti s vedúcimi v cirkvi. Okrem toho, že to sú fake proroci, ktorí neprorokujú, dostávajú dokonca kompenzáciu (v podstate plat) za ich postavenie v cirkvi. Podľa bývalých sedemdesiatnikov (ktorý dostávali ročne okolo 70 000 dolárov) dostávajú apoštoli okolo 100 000 a predsedníctvo cirkvi (traja hlavní vedúci) dokonca okolo 120 – 150 tisíc dolárov. Tiež sú platený misijný prezidenti ako napr. prezident McConkie. McConkie na misii dostáva kompenzačné peniaze na nie len základné živobytie (dom/byt, záhradu, záhradníka, upratovačku, auto preňho a jeho manželku, vybavenie domu a domácnosti, jedlo a ďalšie) ale tiež na rodinné záležitosti (školné pre deti na súkromnej škole, školské vybavenie, voľno časové aktivity, športovú výbavu, preplatenú cesta a návštevu neoženených detí do 26 rokov z domu na miesto, kde prezident slúži, výdavky na misie detí, darčeky k narodeninám a Vianociam, a ďalším príležitostiam, atď.) Na čo nemá povolené používať „kompenzačné peniaze“ je podnikanie a obchodovanie na burze. Presné čísla, koľko dostáva, nesmie nikomu povedať – ani členom, ani priateľom, ani vlastnej rodine, ani svojej manželke. Nesmie sa tiež nikde vyjadrovať spôsobom, kvôli ktorému by ľudí uviedol v dojem, že získava plat. Má ľuďom vždy hovoriť, že robí svoje povolanie dobrovoľne. Toto všetko vieme z tajnej príučky misijných prezidentov, ktorú nesmú nikomu ukazovať; ktorá ale v roku 2006 unikla na internet, vďaka jednému bývalému misijnému prezidentovi. Je preto možné, že odvtedy boli vykonané nejaké drobné zmeny ale aj tak ďakujem pekne :P…

McConkiemu som mimochodom musel na osobnom stretnutí sľubovať mlčanlivosť, že nikomu nepoviem nič ohľadom toho, o čom sme sa rozprávali. On mi ju samozrejme nesľúbil/sľubovať nemusel.

Cirkev sa tiež napr. obrátila proti pôvodnému nápadu ohľadom kňazstva pre ženy a takisto ako ho kedysi rasisticky nechcela umožniť získať černochom, ho ani teraz nechce umožniť získať ženám.

Všetky tieto konkrétne klamstvá, podvody a manipulácie mi postupne ukazovali pravdu – že CJKSND je jedna z najfalošnejších cirkevných organizácií, pretože napriek tomu, že ako pokračovanie znovuzriadenej cirkvi nesie obrovskú zodpovednosť, je schopná a bežne robí a hlavne nenapráva ale pokračuje robiť takéto svinstvá.

Čerešničkou na torte bola ale moja posledná skúsenosť  v cirkvi. Každý člen má nárok ísť jedenkrát za svoj život k patriarchovi – človeku, ktorý má mať špeciálnu kňazskú právomoc, aby vám mohol dať špeciálne osobné prorocké požehnanie pre váš život – osobnú správu pre vás a váš život od Boha.
Keď som išiel k nemu boli dve možnosti – buď mi dá osobnú správu od Boha alebo ma fakeovo všeobecne požehná a teda to nebude nič osobné. Pravdou nakoniec bola možnosť číslo dva.
Patriarcha ma požehnal podľa toho, čo o mne vedel – podľa toho, čo som mu ja sám o sebe chvíľku pred požehnaním povedal. Požehnal ma ohľadom misie (čo znamená že v sobotu nevidel, že na druhý deň odídem z cirkvi hahaha 😀 😛 a teda, že za 5 dní neodídem na misiu), nech mám dobrých spoločníkov, tiež ohľadom mojej rodiny – či už terajšej alebo budúcej, atď.
Členovia toto požehnanie nesmú nikomu ukazovať, pretože je to akože „super osobné“ – niet divu že nemôžu, keď o ňom vedú v cirkvi falošné reči, ktoré zakrývajú pravdu ohľadom stratenej právomoci patriarchov.

PS: Pokiaľ  Vás zaujíma Obdarovanie – tajný mormonský chrámový obrad, ktorým som prešiel, tak v ňom boli asi len dve šialené veci, ktoré ale samozrejme pridala LDS cirkev.
Prvá bola, že som musel sľúbiť že „zasvätím seba, všetok svoj čas, talenty a všetko, čím ma Boh požehnal alebo požehná, CJKSND pre budovanie kráľovstva Boha na zemi a znovuzriadenie Sionu“ a druhá, keď Diabol povedal priamo do kamery vo filme o Stvorení, že tí, ktorí tieto zmluvy porušia budú v jeho moci. Myslím, že toto platí hlavne pre LDS cirkev, ktorá do Obdarovania pridala takúto sektársku blbosť…

PSS: To, že som Obdarovanie mohol vôbec v Nemecku získať, bol zázrak, pretože pôvodne mi McConkie chcel dovoliť ísť na Obdarovanie až na misii v Anglicku. Misionári preto naschvál zdržovali lekcie, ktorými som musel prejsť, len aby ma mohli vysadiť na lietadlo, ktoré by ma odviezlo na misiu, z ktorej by som im už ťažko unikol – chceli mať so mnou pokoj. Podozrievali ma totižto, že sa proti nim po Obdarovaním obrátim a preto robili všetko preto, aby ma vysadili a teda v podstate zamedzili (alebo minimálne sťažili) môj odchod z cirkvi. Boh to ale chcel inak.

 

Tu sú hlavné duchovné dôvody, prečo je LDS cirkev odpadlícka a teda prečo som odišiel:

V cirkvi už nie je žiadne nové zjavenie/Písmo – odpadlícke vedenie cirkvi

Od roku 1918 prezidenti cirkvi nepredložili na konferencii žiadne nové zjavenie. O tri roky to bude už 100 rokov od posledného zjavenia v cirkvi (viď NaS 138).
– Už takmer sto rokov sa slepo vyjadruje podpora odpadlíckemu vedeniu cirkvi – prorokom, ktorí nič neprorokujú; zjavovateľom, ktorí nič nezjavujú a vidcom, ktorí nič nevidia. A to cirkev má a mala už mnoho rokov nie len jedného proroka vidcu a zjavovateľa ale hneď 15.
To, že 9 hlavných minulých „prorokov“ plus terajší prezident Thomas S. Monson, spolu so svojim radcami a 10 kvórami apoštolov neprinieslo žiadne nové Božie zjavenie/Písmo do cirkvi, pokladám za najväčší dôkaz odpadlíctva. Hlavne keď vieme, že Božiu cirkev poznáme podľa toho, že stojí na zjavení (viď Nový zákon a ostatné Písma)

 

Pokračovanie znovuzriadenej cirkvi, takisto ako KC oproti Ježišovej cirkvi zmenila niektoré obrady. LDS zmenila napr. Predobrady v chráme – dávny obrad, pri kt. sa ľudia pomazávajú a omývajú za kňazov a kňažky Boha naveky (viď Exodus 29:4-7). LDS reálne omývanie celého tela odstránila a miesto toho zaviedla len potretie čela mokrou rukou. Celý obrad bol ale aj tak super zážitok, nebolo tam nič temné ani zlé

Sviatosť. Cirkev zmenila obrad prijímania Sviatosti. Miesto vína sa dnes prijíma voda.
Pôvodne sa samozrejme pilo víno a jedol chlieb, ale keďže cirkev začala klamať ohľadom Slova múdrosti a ďalších vecí , aby získala kontrolu nad svojimi členmi, musela prijímanie vína odstrániť.

Keď Ježiš zavádzal v Amerike medzi Nefitmi tento obrad, povedal, že sa má používať víno (viď) a toto takisto zopakoval aj pri znovuzriadení svojej cirkvi (viď). Verš ohľadom používania vína pri sviatosti sa dokonca nachádza aj v Slove múdrosti (viď)

Nepokračujúce zjavenia a zmena obradov sú hlavné znaky odpadlíctva a je to presne to, čo sa už v minulosti stalo v KC…

Cirkev tiež tají mnohé pôvodné náuky a tiež si vymyslela vlastné.

LDS tají Adam-Boh teóriu; tají existenciu našej Nebeskej Matky – manželky Boha, ktorá je Matkou našich duchov; tají vedomosť ohľadom toho, kto je Boh, atď. Tiež sektársky tají rôzne chrámové obrady pred záujemcami, novými členmi a niekedy o nich nemajú páru dokonca ani starí členovia. Členovia o nich navyše ani nemôžu hovoriť – či už medzi sebou ani s druhými. Členovia teda nemajú ani poňatie ohľadom toho, čo sa v chráme bude diať, keď idú na tieto obrady prvýkrát. Okrem pekných obradov ich potom ale čaká aj napr. ten vymyslený a odpadlícky dodatok, kde sa musíte zasvätiť LDS. Toto určite nemá s pôvodným učením Josepha Smitha nič spoločné – očividne.

ae01863fef313399108b26cf2ba902cf

(Nie je to tak, že by sme vás chceli klamať. Je to len jediný spôsob, ako Vás presvedčiť, že naša cirkev je pravdivá 😀 :P. Na fotke je Thomas S Monson – súčasný neprorokujúci prorok)

Dúfam, že Vám tento blog pomohol 🙂

 

Martin Čičo

(Budem rád, ak si ma pridáte na FB)

PS: A čo bude so mnou ďalej? Budem veriaci sám za seba a budem pomáhať všetkým veriacim, ktorý sa nechcú pripojiť k žiadnej cirkvi, pretože sú falošné 🙂 Budem (pokračovať) v robení obradov (krstiť napr.) ľudí len pre Boha a nie pre nejakú cirkev :)
(Budem takto pomáhať veriacim, aby si mohli veriť a pritom nemuseli byť obmedzovaní a manipulovaní ľudskými výmyslami a mocou cirkví 🙂 )

30 otázok pre veriacich

20.10.2018

Tento blog je pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú akékoľvek náboženstvo tohto sveta Je výberom TOP 30+ otázok, smerovaných na veriacich všetkého možného vierovyznania Hovoríme priamo k Vám, a boli by sme radi, kedy si ju prečítate až do konca a napíšete nám svoj názor a odpovede, či už priamo mne alebo do komentárov: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, [...]

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, ako keby Boh robil len binárne a čokoľvek, čo spadá mimo čierne a biele, nemôže byť od neho. Ale my nemáme čierno-bieleho Boha; stvorenie je tak plné farieb [...]

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ SA V SLADKOM SVETE NEVINNOSTI. JE TO SVET BEZ PROGRAMOV, PREDSUDKOV, ZÁVISLOSTÍ, ZVYKOV, TRADÍCII ČI DOGIEM. SVET BEZ NENÁVISTI, ZÁVISTI, ŽIARLIVOSTI, FÓBIÍ, KLAMSTVA A PRETVÁRKY. [...]

Harrisová

Otázky a odpovede + VIDEO: Zabojuje Harrisová o Biely dom? Musí Trump zmeniť taktiku? Odstúpi Biden ako prezident?

22.07.2024 10:30

Preberú demokrati iniciatívu pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konajú 5. novembra, alebo si republikán Donald Trump udrží náskok, ktorý podľa prieskumov má?

Blesk / Hrom /

Blesk zabil mladíka na Zugspitze, o život pripravil aj muža v Alpách. Trafil aj početnú rodinu, dve deti museli oživovať

22.07.2024 10:14

Búrlivé počasie vyčíňalo počas víkendu v Rakúsku aj Nemecku.

Homofób roka 2023, Mária Bartalos

Homofóba roka tento rok nevyhlásia, dôvodom strach. IĽP viní aj vládu

22.07.2024 09:54

Anketu mali pôvodne spustiť pár dní po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica.

španielsko, turizmus, protest, F1, barcelona

„Váš luxus, naša bieda.“ Na Malorke opäť protestovali proti masovej turistike

22.07.2024 09:26

Pred ôsmimi týždňami vyšlo podľa organizátorov do ulíc v Palme de Mallorca okolo 25 000 miestnych obyvateľov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 39365x
Priemerná čítanosť článkov: 4921x

Autor blogu

Kategórie