Založ si blog

Z Vody a z Ducha Úvod – Slovenský preklad

Krst a Konfirmácia do Kristovej Komunity

Krst vodou je osobným vyjadrením pokánia a viery v Ježiša Krista. Toto je spôsob, akým vyjadrujeme náš záväzok k celoživotnému učeníctvu. Aby sme nasledovali Ježiša Krista, musíme sa stať učeníkmi, ľuďmi, ktorí sú premenení, tým, ako sa nepretržite usilujú tvarovať svoje životy podľa príkladu a učení Ježiša Krista.

Preto, ak je ktokoľvek nový v Kristovi, je novým stvorením…
– Druhý list Korinťanom 5:16-21, prispôsobené

Keď žijete v posvätnej komunite ako Kristove nové stvorenie, stanete sa tými, kými ste povolaní byť.
– Náuka a Zmluvy 164:9b, prispôsobené

Keď si vyberieme byť pokrstený, odpovedáme na Božiu milosť a pozvánku žiť zmluvu mieru – shalomu – Božej vízii pre celé stvorenie. Toto je osobné rozhodnutie ale (túto) zmluvu žijeme v komunite, pretože cirkevná komunita pomáha splniť náš záväzok.

Konfirmácia (krst Duchom) pozýva učeníkov do života a misie Kristovej Komunity. Naše misijné prehlásenie vyhlasuje dôležitosť komunity: „Hlásame Ježiša Krista a podporujeme (zakladáme/tvoríme/budujeme) komunity radosti, nádeje, lásky a mieru. Komunita je ((miesto)), kde sa učíme a cvičíme vo vytváraní mieru, veľkorysosti, pohostinnosti, celistvosti, svedectve, misii a ďalších.

Ľudia, ktorí majú 8 rokov alebo sú starší, môžu byť pokrstený oprávneným kňazstvom Kristovej Komunity. Ľudia, ktorí boli pokrstení vodou v inej Kresťanskej denominácii, keď mali 8 rokov alebo boli starší, si môžu vybrať, že budú konfirmovaný za člena Kristovej Komunity, bez toho, aby boli znovu pokrstený. Toto spĺňa smer(ovanie) dané v Náuke a Zmluvách 164:2b-c:

Božia milosť, odhalená v Ježišovi Kristovi, sa voľne pohybuje po celom stvorení, často presahujúca ľudské vnímanie, aby dosiahla božské účely v životoch ľudí. V súlade s Božou vôľou vedie Duch Svätý niektorých ľudí, ktorí sa už (predtým) zaviazali Ježišovi Kristovi skrze Kresťanský krst, aby ďalej zamerali svoju odpoveď skrz cirkevné členstvo.
Jednotlivci (už) predtým pokrstení vodou s postojom pokory a pokánia a v rámci vyjadrenia viery v Ježiša Krista, sa môžu stať členmi cirkvi prostredníctvom sviatosti konfirmácia Duchom Svätým.

Podľa pravidiel Kristovej Komunity, deti (alebo dospelí), ktoré boli pokrstené v inej denominácii pred ôsmym rokom, musia byť znovu pokrstené kňazstvom Kristovej Komunity, pred tým, ako budú konfirmované.

Môžete pozvať tých, ktorí už boli pokrstení ale sú pre nich nové myšlienky učené v Z vody a z Ducha, aby prešli všetkými lekciami taktiež. Prvé Predsedníctvo odporúča, aby Z vody a z Ducha bolo učené všetkým osobám, aby ponúklo porozumenie súčasnej identity, misie, zdelenia a konceptov viery Kristovej komunity. V skutočnosti, členovia všetkých vekových kategórií nájdu obnovené chápanie milosti, zmluvy, komunity, misie a viac v tomto smere. Spoločným zapájaním sa v týchto lekciách, môžu členovia poskytnúť svoju podporu tým, ktorí zvažujú krst a konfirmáciu, ako aj obrodiť svoje vlastné chápanie a záväzok.

Náuka a Zmluvy 164:3a-b vyzýva členov cirkvi aby „(pre)skúmali hĺbku svojho krstného záväzku,“ aby „sa stali plne ponorený do života služobníka Krista,“ a aby „žili význam svojho krstu denne.“ Z vody a z Ducha môže dať členom vašej kongregácie práve takú(to) príležitosť.

Pre Inštruktora

Z vody a z Ducha obsahuje 12 lekcií, ktoré majú pripraviť žiaka na krst a konfirmáciu do Kristovej Komunity. Z vody… Príprava na Krst je séria šiestich lekcií na pripravenie osoby na krst. Z vody… Príprava na Konfirmáciu je séria šiestich lekcií, ktoré majú pripraviť osobu na konfirmáciu do Kristovej Komunity. Táto študijná príručka môže byť taktiež použitá na predstavenie a znovu-predstavenie mládeži, mladým dospelým a hľadačom, identity, misie, zdelenia a konceptov viery Kristovej Komunity.

Počas toho, ako sa študenti pripravia na krst, objavia náš základ v Živom (Žijúcom) Bohu, Božiu víziu pre stvorenie, posvätný príbeh, mier Ježiša Krista, a sviatosti. Žiaci budú pozvaní k zmluve s Ježišom Kristom skrze krst.

Počas toho, ako sa študenti pripravia na konfirmáciu, sa naučia (spoznajú) príbeh Kristovej Komunity, Pretrvávajúce Princípy a Základné Viery, Božiu milosť a veľkorysosť, a misiu Ježiša Krista.

…….

Každý žiak by mal mať osobný výtlačok Biblie (pokiaľ možno, všetky tri knihy písma Kristovej Komunity) ako úvod do bohatstva a dôležitosti písma v Kristovej Komunite.

Kópia Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia edícia, je tiež odporúčaná pre každého žiaka. Táto kniha môže byť kúpená skrz Herald House. (alebo poskytnutá mnou alebo niekym iným zdarma 🙂 )

Žiaci môžu byť pokrstení po dokončení krstných lekcií a pred začatím konfirmačných lekcií, alebo sa môže krstné a konfirmačné stretnutie konať na konci oboch – krstných a konfirmačných lekcií.

Pre Študenta

Táto kniha je pre teba! Táto kniha je pre tvoje čítanie a robenie si poznámok. Používaj ju na kreslenie alebo zapisovanie svojich myšlienok, otázok a postrehov, zatiaľ čo skúmaš každú lekciu.
Čo konkrétne spôsobujú (tieto) písma alebo myšlienky, že si myslíš, cítiš, nad čím premýšľaš a aké kladieš otázky? Ako pasujú s tým, čo už vieš alebo čomu veríš vo svojej viere?

Pokiaľ študujete ako skupina, neváhajte zastaviť skupinku s „Počkajte, poďme sa o tom porozprávať“, počas štúdia.

Môžete zdieľať vaše myšlienky a uvažovania so svojou rodinou, priateľmi, alebo ďalšími vo svojich životoch. Pravé premýšľanie prináša energiu a rast do vášho učenia (sa). Kristova Komunita má dlhú tradíciu pýtania sa, hľadania, skúmania písiem, a prijímania Pokračujúceho Zjavenia pre učenie sa a nasledovanie Ježiša Krista. Vy ste (sú)časťou tej tradície taktiež. Použi túto knihu na zvýšenie svojho porozumenia a svojho učeníctva.

Pokiaľ ma hľadáte, nájdete ma; pokiaľ ma hľadáte s celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán.
– Jeremiáš 29:13-14

Knihy

Biblia Kristova Komunita nabáda k používaniu najnovšieho dostupného prekladu Biblie. Verzie po anglicky ako napríklad NRSV alebo verzia Common English Bible poskytujú presný preklad, založený na najlepších súčasných vedomostiach ohľadom starovekých biblických jazykoch, kultúrach, a histórii. Dobrá študijná Biblia je taktiež cenná.

Kniha Mormonova je vydaná Kristovou Komunitou v dvoch verziách. Jedna zachováva tradičný jazyk (Autorizovaná Verzia); druhá používa updateovaný jazyk (Revidovaná Autorizovaná Verzia).

Náuka a Zmluvy je aktualizovaná, keď cirkev kanonizuje inšpirovanú radu od proroka-prezidenta. Herald House predáva vsuvky nového písma a tlačí nové edície Náuky a Zmlúv.

Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia edícia (Herald Publishing House, 2012) je publikovaná Kristovou Komunitou a je stručnou brožúrkou cirkevnej identity, misie, zdelenia a konceptov viery. Je odporúčané, aby každý študent mal kópiu, aby porozumel viac lekciám.

www.CofChrist.org Stránka Kristovej Komunity je ne(d)oceniteľným zdrojom pre súčasnú reflekciu, eseje alebo dokumenty a porozumenia našej veriacej komunity. Navštevujte ju pravidelne, aby ste zostali aktualizovaný ohľadom posledných akcií, rád pre cirkev, výkladov písiem, zdrojov pre bohoslužby a učenie, a oveľa viac.

 

S pozdravom a s láskou,

Martin Čičo

Lekcia č. 3 Božia Vízia pre Stvorenie (Shalom)

09.06.2017

Zameranie Hodiny: Podľa písiem, Božia vízia pre stvorenie je shalom, plnosť alebo úplnosť mieru. Kľúčové Pasáže z Písiem - Izaiášova myšlienka ohľadom Božieho shalomu (Izaiáš 11:6,9) viac »

Lekcia č. 2 Posvätný Príbeh – Písma

07.05.2017

Zameranie Hodiny: Skrz Písma – posvätný príbeh – sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu. Kľúčové Pasáže z Písiem - „Zodpovedná interpretácia a verné aplikovanie viac »

Lekcia č. 1 Základy – Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý

13.04.2017

Zameranie Hodiny: Veríme v jedného Živého Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi a pohybuje sa skrz celé stvorenie ako Duch Svätý. Hlásame Trojicu – Boha, ktorý je komunita troch osôb. viac »

deti, škôlka

Obce nechcú platiť súkromné škôlky

16.01.2018 12:30

V súčasnosti musí obec alebo mesto neštátnemu zariadeniu vyčleniť balík z peňazí, ktoré získa z daní príjmov fyzických osôb ako priamy príjem.

natália blahová

Blahová vyzvala Tomanovú, aby sa vzdala funkcie ombudsmanky

16.01.2018 12:11

Poslankyňa SaS dáva detskej ombudsmanke čas do konca tohto týždňa. "Ušetrí si tým fiasko s trestným stíhaním za ohováranie," uviedla Blahová.

Rusko, vlajka, ilustračná

Spojené štáty vyhlásia 29. januára nové sankcie proti Rusku

16.01.2018 12:09

Americká vláda zverejní informáciu o nových protiruských sankciách 29. januára. V Moskve to dnes oznámil veľvyslanec USA Jon Huntsman.

Marián Šóth

Na chyby v eZdraví poukazujú aj súkromní lekári

16.01.2018 11:52

Asociácia súkromných lekárov žiada, aby sa upustilo od sankcií právne relevantným spôsobom, žiada teda odloženie účinnosti príslušných ustanovení zákona.

Martin Čičo

Veriaci Mormon

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 28851x
Priemerná čítanosť článkov: 2623x

Autor blogu

Kategórie