Založ si blog

Zlatá „Biblia“

Ahojte, vítam Vás na ďalšom blogu! 🙂 V minulom blogu som hovoril o prvom zjavení Proroka Josepha Smitha, ktoré dostal, keď mal iba 14 rokov. V tomto zjavení (v ktorom sa mu zjavil Boh s Ježišom Kristom), dostal odpoveď od Ježiša na svoje modlitby – a to, že sa nemá pripojiť k žiadnej vtedy existujúcej cirkvi, pretože „sa k nemu približujú svojimi perami, ale ich srdce je ďaleko od Neho, učia ako náuky prikázania ľudské, majúce podobu božkosti, ale popierajú jej moc“. Za tri roky neskôr (1823) sa mu zjavil anjel Moroni, ktorý ho oboznámil a pripravoval, každý rok v rovnakú dobu po dobu štyroch rokov, na jeho úlohu a to na preklad dávneho Písma – Knihy Mormonovej, ktorá bola na Zlatých doskách.

 (Zlaté dosky)

                                                 (Zlaté dosky)

Spôsob zapisovania Písiem na kovové dosky bol v minulosti veľmi obľúbený a rozšírený po celom svete. Dôvod je jednoduchý – takéto zápisky/takto zapísané Písma vydržia nezničené veľmi dlho, o čom svedčia mnohé nálezy po celom svete:

Rád by som spomenul zopár autentických nálezov starovekých záznamov na kovových doskách, ktoré boli nájdené vrámci minulého storočia. Sú doslovne stovky príkladov takýchto dosiek po celom svete. Samozrejme, v dobe Josepha Smitha, takéto nálezy neboli nájdené, takže ho za jeho príbeh, v ktorom hovoril o náleze Zlatých dosiek so starovekým záznamom, napísanom na nich, zosmiešňovali. Dnes takéto nové nálezy už nikoho neprekvapujú.

Tu je zhrnutie len niekoľkých najviac popredných nálezov:

Etruská Zlatá Kniha

Táto kniha je považovaná za najstaršiu kompletnú viacstránkovú knihu nájdenú vo svete. Je tvorená šiestimi doskami zo zlata, každá má 5 x 4.5 cm, a je viazaná dvomi krúžkami. Pochádza z približne roku 600 pred Kristom. Tieto dosky sú vzhľadom podobné popisu, ktorý dal Joseph Smith ohľadom Zlatých dosiek Knihy Mormonovej.

(Etruská Zlatá Kniha pochádzajúca z približne roku 600 pred Kristom)    

   (Etruská Zlatá Kniha pochádzajúca z približne roku 600 pred Kristom)

Bola vykopaná z hrobu asi pred 60 až 70 rokmi, pozdĺž rieky Strouma v juhozápadnom Bulharsku. Bola darovaná Bulharskému Národnému Múzeu histórie v Sofii, v roku 2003. Dosky obsahujú text v etruských znakoch, a boli pravdepodobne typ modlitebnej knihy vyrobenej pre pohreb aristokrata.

Tento objav je špeciálne zaujímavý/dôležitý, pretože dátum vytvorenia týchto dosiek je rovnaký ako čas, kedy prorok Lechí (jedna z prvých postáv Knihy Mormonovej) a jeho rodina opustila Jeruzalem, čo nám ukazuje, že takáto forma tvorenia a viazania kníh bola praktizovaná v Stredozemnom regióne už v tom čase. To je veľmi podstatné, pretože prorok Lechí si pri úteku z Jeruzalema vzal so sebou Mojžišov zákon (teda 5 Kníh Mojžišových) vyrytý na mosadzných doskách. Po vzore tejto knihy následne aj on písal svoju históriu na kovové dosky, ktoré sú súčasťou Zlatých dosiek Josepha Smitha (teda súčasťou Knihy Mormonovej).

(Mosadzné dosky)

                                              (Mosadzné dosky)

Viac informácií:

Zlaté tabuľky/doštičky z Pyrgi

Táto sada troch zlatých doštičiek bola objavená v roku 1964 pri vykopávaní svätyne v starovekom Pyrgi, v Taliansku. Okolo krajov majú dierky, ktoré ukazujú, že boli pravdepodobne zviazané spolu nejakým spôsobom.

Dosky pochádzajú z približne roku 500 pred Kristom  a obsahujú venovanie od kráľa Thefarie Velianasa fénickej bohyne Astarte. Dve sú zapísané v etruskom jazyku a tretia vo fénickom.

William Hamblin, profesor histórie, poznamenal, že tieto dosky sú:

…ukážkový príklad šírenia fénického praktizovania písania posvätných textov na zlaté dosky z ich pôvodných centier vo Fenícii cez Kartágo až po Taliansko, a sú zhruba súčasník s tvrdením ohľadom Knihy Mormonovej, že posvätné texty boli písané na kovových doskách blízkymi susedmi Féničanov – Židmi.

Doštičky z Pyrgi sú teraz v Národnom etruskom múzeu v Ríme, v Taliansku.

 (Zlaté tabuľky/doštičky z Pyrgi pochádzajúce približne z roku 500 pred Kristom)

(Zlaté tabuľky/doštičky z Pyrgi pochádzajú približne z roku 500 pred Kristom)

Viac informácií:

Medený zvitok z Kumránu

Snáď najslávnejší príklad starovekého záznamu na kovových doskách je Medený zvitok, nájdený medzi dalšími biblickými a apokryfními zvitkami Mŕtveho mora v Kumráne archeológom v roku 1952. Hebrejský text na ňom bol zapísaný na dvoch medenných rolkách medzi rokmi 50-100 nášho letopočtu.

Vzhľadom k tomu, že bol nájdený v rolkách a kov bol skorodovaný, musel byť rozrezaný na 23 prúžkov aby mohol byť prečítaný. Oba zvitky boli súčasťou toho istého dokumentu. Text, na počudovanie,  opisuje umiestnenie skrytých chrámových pokladov z Druhého Jeruzalemského Chrámu. Inými slovami, je to druh mapy pokladu.

William Hamblin poznamenáva jeho podobnosť s doskami Knihy Mormonovej:

…je to jasný príklad pokusu zachovať dôležitý posvätný záznam zapísaním ho na medené/bronzové (Hebrejsky nechushah) dosky a ukrytím ho.

Nanešťastie, žiadne chrámové poklady neboli doteraz objavené.

(Medený zvitok pochádzajúci z približne 50-100 rokov nášho letopočtu – reprodukcia je hore, autentické kúsky dole a fotografia zvitku v pravom hornom rohu)

(Medený zvitok pochádzajúci z približne 50-100 rokov nášho letopočtu – reprodukcia je hore, autentické kúsky dole a fotografia zvitku v pravom hornom rohu)

Viac informácií:

Zlaté dosky-Diamantové sútry z Korei

Toto je súbor 19 zlatých dosiek, ktorý bol nájdený v decembri 1965, pochovaný v päťposchodovej pagode v Iksane, Kórei. Každá doska meria 14,8 x 13,7 cm a bola nájdená vo vnútri bronzovej krabice vnútri kamenej schránky (v kamenej schránke sa nachádzala aj Kniha Mormonova). Dosky sú spolu zavesené a majú dva zlaté pruhy, ktoré sú omotané okolo nich. Pochádzajú z ôsmeho storočia nášho letopočtu.

Dosky sú teraz súčasťou Národného pokladu číslo 123 a sú umiestnené v Národnom Múzeu v Kórei v Soule.

 (Zlaté dosky-Diamantové sútry z Korei pochádzajúce z 8. storočia nášho letopočtu)

                (Zlaté dosky-Diamantové sútry z Korei pochádzajúce z 8. storočia nášho letopočtu)

Viac informácií:

Strieborné zvitky z Jeruzalema

Boli objavené v roku 1979 v jednej zo série pohrebných jaskýň s názvom Ketef Hinnom, svahu západne od Jeruzalema. Boli tvorené z dvoch malých strieborných zvitkov, asi 1 x 4 palca veľké, a trvalo až tri roky pokiaľ boli rozvinuté k prečítaniu.

Obsahovali archaický hebrejský text. Pochádzajú z približne šiesteho storočia pred našim letopočtom, teda veľmi blízko dobe, kedy Lechí opustil Jeruzalem.

Prekvapivo, zvitky obsahujú najstaršie zachované citácie z hebrejskej Biblie, navyše s najstarším odkazom na YAHWEH (Jehova – v slovenských prekladoch – Pán alebo Hospodin). Text začína predovšetkým v Numeri 6:24-26, čo je kňazské požehnanie (alebo obrad), ktorý Pán naučil Mojžiša.

Ďalší dôkaz toho, že Jeruzalemčania v Lechího čase skutočne písali posvätné texty na kov, a takisto to poskytuje dôkaz, že prvých päť kníh Mojžišových existovali v čase, keď Lechí opustil Jeruzalem (1. Nefi 5:11).

(Strieborné zvitky pochádzajúce z približne roku 600 pred našim letopočtom)

                    (Strieborné zvitky pochádzajúce približne z roku 600 pred našim letopočtom)

Viac informácií:

Zlaté dosky Dáreia z Perseopolis

Staroveké spisy na KOVOVÝCH DOSKÁCH

Tieto dosky boli nájdené archeológmi v roku 1938 v Persepolise, blízko Shirazuv v dnešnom Iráne. Boli tam dve zlaté a dve strieborné dosky v kamenej schránke, zapísané klinovým písmomDatujú sa z obdobia medzi rokmi 518 a 515 pred našim letopočtom.

Text nájdený na oboch doskách bol ten istý.

Dosky sa teraz nachádzajú v národnom múzeu v Teheráne v Iráne.

 (Zlaté dosky Dáreia z Perseopolis v kamenej schránke pochádzajúce z medzi rokmi 518 a 515 pred našim letopočtom)

(Zlaté dosky Dáreia z Perseopolis v kamenej schránke pochádzajúce z medzi rokmi 518 a 515 pred našim letopočtom)

 

Viac informácií:

Orfické zlaté desky

Toto je pozoruhodný súbor vytvorený z okolo 35 malých kúskov zlatých foíl, ktoré boli nájdené v starovekých hrobkách po celom Grécku a Ríme. Sú zapísané v gréckom texte a väčšina sa datuje do štvrtého storočia pred našim letopočtom.

Text na týchto doskách dáva inštrukcie mŕtvym ako sa navigovať v posmrtnom živote, špeciálne čo by mali povedať alebo urobiť na ich ceste. Ako ich opísal David Larsen:

„…dávajú špecifické inštrukcie zasväteným, čo majú robiť počas cesty do posmrtného života, vrátane stretnutia niekoľkých strážcov (sentinelov) a bohov, ktorí sa ich opýtajú otázky a ktorým musia dať určité heslá…“

(Tabuľka Petelia, jedna z Orfických Zlatých Dosiek, pochádzajúca z 4. storočia pred našim letopočtom)

(Tabuľka Petelia, jedna z Orfických Zlatých Dosiek, pochádzajúca z 4. storočia pred našim letopočtom)

Ako môžete vidieť, je veľa príkladov moderných archeologických nálezov starovekých záznamov, zapísaných na kovových doskách, a to som ich spomenul len niekoľko. Tieto nálezy v čase Josepha Smitha ľudia nepoznali, ale teraz nám už svedčia o tom, že písanie na kovové dosky bola bežná prax počas Lechího dní v Jeruzaleme a jeho okolí. 🙂

Pavlova Apokalypsa

Na záver by som chcel spomenúť jeden zaujímavý novozákonný apokryf, ktorý sa volá Pavlova apokalypsa. Zaujímavé je, že bol údajne nájdený takmer rovnakým spôsobom ako Joseph Smith získal Knihu Mormonovu!

 (Svätý Pavol)

(Svätý Pavol)

Istému čestnému mužovi, ktorý býval v Tarze, v dome, ktorý kedysi patril Svätému Pavlovi, sa v noci zjavil anjel a zjavil mu, že by mal zničiť základy domu a publikovať to, čo tam nájde – ale on to považoval za falošnú víziu. Anjel ale prišiel tretíkrát a prinútil ho rozbiť základy. Pavol začal kopať a našiel mramorovú schránku s nápisom na stranách: Vnútri je zjavenie svätého Pavla, a jeho topánky, v ktorých chodil, keď učil Božie slovo. Ale bál sa ju otvoriť tak ju priniesol k sudcovi; a sudca ju vzal, zapečatil ju s olovom, ako bola, a poslal ju cisárovi Theodosiovi. Cisár, schránku otvoril a zistil, že tam boli naozaj zjavenia svätého Pavla. Jednu kópiu potom poslal do Jeruzalema a originál si nechal.

Je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude nájdených ešte veľa podobných apokryfov od apoštolov a prorokov. 🙂

(Mapa nálezov kovových dosiek v Starom svete; plné rozlíšenie tu)

Dúfam, že sa Vám dnešný blog páčil a že Vám priniesol nové poznatky – a snáď aj odstránil niektoré Vaše pochybnosti 🙂

                                      Veľa požehnaní praje Martin Čičo

                                  (Budem rád, pokiaľ si ma pridáte na FB)

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, viac »

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ viac »

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

22.04.2018

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát viac »

Džamal Chášukdží, novinár, protest, washington, arábia

Po zmiznutí Chášukdžího prišli z Nemecka ďalšie obvinenia voči Saudskej Arábii

16.10.2018 11:56

Jej predstavitelia sa mali pokúsiť vlákať do pasce a uniesť späť do vlasti aj v Nemecku žijúceho princa Chálida bin Farhána Saúda.

Bašár al-Asad

Sýrsky prezident Asad plánuje na budúci rok navštíviť Krym

16.10.2018 11:25

Sýrska vláda už v súčasnosti rokuje o zriadení pravidelnej leteckej linky ktorá bude spájať Sýriu s Krymom.

Gabriel Šípoš, Transparency international

Vranov nad Topľou obhájil pozíciu najtransparentnejšieho mesta

16.10.2018 11:17

Vyplýva to z aktuálneho rebríčka transparentnosti miest, ktorý zostavila mimovládna organizácia Transparency Iternational Slovensko.

Tomio Okamura

Okamurove výroky o rómskom koncentračnom tábore nie sú trestným činom

16.10.2018 11:09

Okamura v januári povedal, že tábor v Letoch nebol oplotený a bol v ňom voľný pohyb.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 43957x
Priemerná čítanosť článkov: 2586x

Autor blogu

Kategórie